Drawdown Là Gì? Cách Giảm Drawdown Trong Forex

Drawdown Là Gì? Đây Là Khái Niệm Đề Cập Đến Sự Chênh Lệch Giữa Điểm Cao Nhất Và Điểm Thấp Tiếp Theo Trong Số Dư Tài Khoản Của Bạn. Sự Khác Biệt Trong số dư Của Bạn Phản Ánh Số Vốn Bị Thâm Hụt Do Thua Lỗ Trong Một Khoảng Thời Gian Nhất Định.

Khi nhắc đến giao dịch ngoại hối, drawdown đề cập đến sự chênh lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp tiếp theo trong số dư tài khoản của bạn. Sự khác biệt trong số dư của bạn phản ánh vốn bị mất do thua lỗ giao dịch. Khi bạn mất tiền trên các giao dịch nó được gọi là tiền rút vốn. Cùng TradaFX tìm hiểu chi tiết Drawdown là gì, cách tính và các chiến lược giao dịch Drawdown ngay trong bài viết dưới đây!

Drawdown Forex

1. DRAWDOWN NGHĨA LÀ GÌ?

Drawdown là sự sụt giảm từ đỉnh đến đáy trong một khoảng thời gian cụ thể đối với một khoản đầu tư, tài khoản giao dịch hoặc quỹ. Mức giảm thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa đỉnh và đáy tiếp theo. Nếu tài khoản giao dịch có $10.000 và tiền giảm xuống còn 9.000 đô la trước khi quay trở lại trên 10.000 đô la, thì tài khoản giao dịch đã chứng kiến ​​mức giảm 10%.

Drawdown là gì

Các khoản rút vốn rất quan trọng để đo lường rủi ro lịch sử của các khoản đầu tư khác nhau, so sánh hiệu suất quỹ hoặc theo dõi hiệu suất giao dịch cá nhân.

Drawdown là gì

Maximum Drawdown xảy ra khi khoảng thời gian dài nhất mà chứng khoán đã trải qua giữa hai mức giá cao nhất. Phần trăm mức rút vốn Drawdown được sử dụng để đo lường rủi ro tài chính vốn có trong một khoản đầu tư.

1.1. Giải thích về sự sụt giảm

Việc giảm giá vẫn có hiệu lực miễn là giá vẫn ở dưới mức đỉnh. Trong ví dụ trên, không ai biết mức Drawdown là 10% cho đến khi tài khoản tăng trở lại trên 10.000$. Khi tài khoản tăng trở lại trên 10.000$, Drawdown được ghi nhận.

2. RỦI RO RÚT VỐN

Việc Drawdown giải ngân có rủi ro đáng kể đối với các nhà đầu tư khi xem xét mức tăng giá cổ phiếu cần thiết để vượt qua mức giảm. Ví dụ, không cần tốn quá nhiều nếu một cổ phiếu mất 1%, vì nó chỉ cần tăng 1,01% để phục hồi về mức đỉnh trước đó. Tuy nhiên, mức giảm 20% yêu cầu phải đạt lợi nhuận 25% để quay trở lại mức đỉnh cũ. Tương tự, mức giảm 50%, được thấy trong cuộc Đại suy thoái 2008 đến 2009, đòi hỏi mức tăng khổng lồ 100% để phục hồi mức đỉnh cũ.

Một số nhà đầu tư chọn cách tránh Drawdown giải ngân trên 20% trước khi cắt lỗ và chuyển giao dịch sang tiền mặt.

2.1. Thời gian để phục hồi drawdown

Mặc dù mức độ giảm xuống là một yếu tố để xác định rủi ro, nhưng thời gian chính là yếu tổ cần thiết để phục hồi drawdown. Không phải tất cả các khoản đầu tư đều hoạt động như nhau. Một số sẽ hồi nhanh hơn những loại khác. Khoản giảm 10% trong một quỹ đầu cơ hoặc tài khoản của nhà giao dịch có thể mất nhiều năm để thu hồi khoản lỗ đó.

Tuy nhiên, quỹ đầu cơ (Hedge Funds) (*) hoặc nhà giao dịch khác có thể thu hồi khoản lỗ rất nhanh, đẩy tài khoản lên giá trị cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, các khoản Drawdown giải ngân dựa trên bối cảnh khoản đầu tư hoặc quỹ thường mất bao lâu để thu hồi khoản lỗ.

(*) Quỹ đầu cơ là một quỹ bao gồm các khoản đầu tư từ tư nhân và sử dụng một loạt các chiến lược và kỹ thuật bí mật riêng để đầu tư sinh lời trên các lĩnh vực tài chính trong nước và toàn cầu. Các quỹ đầu cơ thường tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao, thu lợi nhuận lớn.

2.2. Ví dụ về drawdown

Giả sử một nhà giao dịch quyết định mua cổ phiếu Apple với giá $100. Giá tăng lên $110  (đỉnh) nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống $80 (đáy) và sau đó tăng trở lại trên $110.

Drawdown đo từ đỉnh đến đáy. Giá đỉnh của cổ phiếu là $110 và mức đáy là $80. Mức Drawdown sẽ là ($110 – $80) / $110 = 27,3%.

Điều này cho thấy rằng Drawdown không giống như thua lỗ. Mức giảm của cổ phiếu là 27,3%, nhưng nhà giao dịch sẽ nhận mức lỗ chưa thực hiện là 20% khi cổ phiếu ở mức $80. Lý do là bởi, hầu hết các nhà giao dịch xem lỗ theo giá mua của họ ( $100 trong trường hợp này), chứ không phải giá cao nhất mà khoản đầu tư đạt được sau khi tham gia.

Tiếp tục với ví dụ, giá sau đó tăng lên $120 (đỉnh) và sau đó giảm trở lại $105 trước khi tăng lên $125.

Đỉnh mới hiện là $120 và đáy mới nhất là $105. Đây là khoản Drawdown $15, hoặc ($120 – $105) / $120 = 12,5%.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐO MỨC DRAWDOWN?

Việc đo mức Drawdown thông qua điều khoản tuyệt đối (absolute terms), điều khoản tương đối (relative terms) và điều khoản tối đa (maximum terms). Phương pháp tiếp cận từ trên xuống nhằm phân tích hiệu suất trong quá khứ của một chiến lược giao dịch bao gồm việc đánh giá mức giảm tuyệt đối (absolute drawdown), mức giảm tương đối (relative drawdown) và mức giảm tối đa (maximum drawdown) với nhau.

Các loại rút vốn khác nhau có thể giúp chúng tôi đo lường khả năng mất vốn phát sinh nếu chúng tôi sử dụng hệ thống giao dịch cụ thể đó.

3.1. Relative Drawdown là gì?

Mức giảm tương đối là khoản lỗ chưa thực hiện. Các khoản giảm giá là tạm thời; miễn sao bạn giữ vững vị thế của mình. Khoản này hợp lệ chỉ khi khi lệnh cắt lỗ của bạn được kích hoạt hoặc khi đóng vị thế.

Ví dụ, tổng số của tất cả các vị thế đang mở hiện đang thua lỗ tạo thành lệnh rút tiền thả nổi. Mức drawdown thả nổi là khoảng cách xa nhất so với vị trí của bạn mà giá đã di chuyển trong khi giao dịch ngoại hối hoạt động.

Tuy nhiên, ngay sau khi các giao dịch thua lỗ đóng lại, mức drawdown đó sẽ trở thành khoản giảm cố định. DD tuyệt đối và DD tối đa là các khoản Drawdown giải ngân cố định.

Relative Drawdown là gì

3.2. Maximum Drawdown là gì?

Mức giảm tối đa là khoảng cách tính từ đỉnh cao nhất giảm xuống đến mức đáy trong số dư tài khoản của bạn.

Tại đây:

  • Đỉnh tối đa = vốn chủ sở hữu tài khoản cao nhất toàn thời gian
  • Mức đáy tối đa = vốn chủ sở hữu tài khoản thấp nhất toàn thời gian

Nói cách khác, mức rút vốn tối đa đo lường khoảng cách giữa giá trị vốn chủ sở hữu tài khoản cao nhất và giá trị vốn chủ sở hữu tài khoản thấp nhất trong cả quá trình giao dịch của một tài khoản.

3.3. Absolute Drawdown là gì?

Mức rút tiền tuyệt đối cho thấy mức lỗ lớn như thế nào so với khoản tiền gửi ban đầu.

Để hiểu cách hoạt động của drawdown tuyệt đối, hãy xem xét ví dụ sau:

Trader TradaFX nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình với 10.000 USD

Vốn chủ sở hữu tài khoản tăng lên 15.000 USD mà không phải chịu bất kỳ khoản rút vốn nào

Sau một vài giao dịch tồi tệ, số dư tài khoản trở lại mức hòa vốn với số tiền ban đầu là 10.000 USD

Trong ví dụ cụ thể này, khoản rút tiền tuyệt đối là 0 vì chênh lệch giữa khoản tiền gửi ban đầu (10.000 USD) và đáy vốn chủ sở hữu tài khoản (10.000 USD) bằng 0

Chỉ khi giá trị tài khoản giảm xuống dưới số tiền ký quỹ ban đầu, chúng ta mới có thể nói về khoản giảm tuyệt đối. Chúng tôi lấy chênh lệch giữa khoản tiền gửi ban đầu và đáy tài khoản vốn chủ sở hữu dưới mức đó. Vì vậy, nếu số dư tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ ban đầu là 10.000 USD và hiện nó có giá trị là 7.000 USD, chúng ta đang nói về mức giảm tuyệt đối là 3.000 USD (chênh lệch giữa khoản tiền gửi ban đầu và đáy vốn chủ sở hữu tiếp theo).

4. CÁCH TÍNH DRAWDOWN TRONG FOREX

Trong giao dịch ngoại hối, khoản rút tiền được tính theo tỷ lệ phần trăm trong số dư tài khoản balance forex của bạn.

Công thức rút vốn tối đa được tính bằng tỷ số giữa vốn chủ sở hữu cao nhất mọi thời điểm và chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu cao nhất mọi thời đại và vốn chủ sở hữu thấp mọi thời đại.

Công thức tính DrawDown
Hãy xem qua một ví dụ thực tế.

Với một chút may mắn cùng kế hoạch giao dịch tốt, trader Tradafx đã đưa số dư tài khoản của mình lên mức đỉnh mới là 20.000 USD. Tuy nhiên, trước khi chạm đến mức đó, số dư tài khoản của anh ấy đã chạm mức thấp là 9.000 USD.

Tính đến các giá trị từ ví dụ trên, mức giảm tối đa mà trader TradaFX phải chịu là 55%.

5. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG DRAWDOWN

Điều quan trọng là phải đo lường mức drawdown vì đó là số liệu giúp các nhà giao dịch ngoại hối đánh giá sự biến động của số dư tài khoản. Nói cách khác, nó sẽ cho bạn biết vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn sẽ giảm bao nhiêu sau lần thua lỗ.

Drawdown cũng là một số liệu tốt để đánh giá hiệu suất của hệ thống giao dịch. Ví dụ, một chiến lược giao dịch với mức rút vốn lớn cho thấy một hệ thống giao dịch có độ rủi ro cao và biến động cao. Bằng cách đo lường mức giảm của forex, các nhà giao dịch bán lẻ có thể đánh giá tốt hơn xem hệ thống giao dịch đó có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của họ hay không.

Theo nguyên tắc chung, việc sụt giảm tỷ giá hối đoái càng lớn thì sự dao động trong số dư tài khoản của bạn sẽ càng lớn.

5.1. Khôi phục từ việc rút tiền ngoại hối

Khi đo lường drawdown, một đặc điểm quan trọng khác là thời gian cần thiết để phục hồi từ sự sụt giảm số dư tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu số dư tài khoản của bạn giảm đến 50% từ một loạt các giao dịch thua lỗ liên tiếp, để quay trở lại mức hòa vốn, bạn cần phải thực hiện 100%.

Điều chính là phục hồi sau một đợt giảm giá lớn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Bảng dưới đây nêu bật mối quan hệ giữa việc rút tiền và số tiền bạn cần bù đắp để khôi phục từ các mức Drawdown giải ngân khác nhau.

Rút vốn (Mất vốn) Yêu cầu cần đạt Rút vốn (Mất vốn) Yêu cầu cần đạt
5% 5.3% 50% 100.0%
10% 11.1% 60% 150.0%
15% 17.6% 70% 233.33%
20% 25.0% 80% 400.0%
30% 42.9% 90% 900.0%
40% 66.7% 100% Broke

Bài học rút ra ở đây là bạn cần kiểm soát drawdown, bởi vì drawdown càng lớn thì càng khó khôi phục. Số tiền bạn cần thực hiện để hòa vốn sẽ luôn lớn hơn DD (drawdown)

6. TẠI SAO PHẢI KIỂM SOÁT DRAWDOWN?

Các khoản rút vốn là một phần không thể tránh được trong giao dịch và việc tài khoản giao dịch bị giảm vốn là điều hiển nhiên. Nếu bạn không tránh được một đợt giảm giá, thì cần học cách kiểm soát drawdown.

Đối với mỗi lần drawdown có thể xem là một thử thách về mặt tinh thần. Vì vậy, trước khi bạn xem xét các cách để kiểm soát việc rút tiền trong forex điều đầu tiên bạn phải làm là hiểu lý do tại sao việc rút tiền lại xảy ra.

6.1. Drawdown xảy ra khi nào

Có một số lý do đằng sau sự sụt giảm của forex nhưng, những nguyên nhân phổ biến nhất có thể được tóm tắt như sau:

  • Một giao dịch xấu có thể dẫn đến một khoản giảm giá lớn
  • Sử dụng mức rủi ro không phù hợp liên quan đến số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn
  • Thời điểm thị trường biến động cũng có thể dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu lớn
  • Các sự kiện không lường trước được như sự kiện thiên nga đen hoặc sự cố đèn flash (flash crashes) xảy ra
  • Không sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro để kiểm soát việc rút vốn
  • Giao dịch quá mức, xảy ra khi bạn thực hiện quá nhiều giao dịch và nằm ngoài kế hoạch giao dịch của mình
  • Nếu bạn bị rút tiền quá thường xuyên dẫn đến hệ thống giao dịch không ổn định

7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH DRAWDOWN ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN RÚT VỐN

Bất kể thời gian giao dịch của bạn là bao lâu, bạn vẫn sẽ gặp phải những lần thua lỗ. Không ai dạy bạn các thủ thuật, tips tricks mới nhưng trong giao dịch ngoại hối, quá trình học tập và tích lũy vốn kiến thức, kinh nghiệm là không bao giờ hết. Tham khảo chuỗi bài giảng MIỄN PHÍ, PREMIUM chỉ có tại https://khoahoc.tradafx.net/

Do đó, cho dù bạn chỉ là một nhà giao dịch mới hay nhà giao dịch lâu năm, bạn vẫn có thể học các kỹ năng giao dịch mới về cách hồi lại sau chuỗi thua và kiểm soát tốt hơn trong việc rút tiền.

Điều quan trọng nhất là tránh các đợt drawdown lớn. Để làm được điều này, hãy tiếp tục đọc kỹ những mẹo dưới đây mà TradaFX muốn nhấn mạnh lưu ý cho bạn:

Chiến lược giao dịch DrawDown

7.1. Quản lý Rút vốn bằng cách sử dụng Quy tắc 2%

Quy tắc 2% đề cập đến việc bạn giữ rủi ro của mình ở mức thấp và chỉ sử dụng 2% vốn của bạn cho bất kỳ giao dịch ngoại hối nhất định nào.

Ví dụ: nếu hai nhà giao dịch bắt đầu với 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch của họ và cả hai người trong số họ đều bị thua lỗ trong 5 giao dịch xấu, một người chỉ rủi ro 2% cho mỗi giao dịch và người thứ hai có mức rủi ro cao hơn (5%). Trong trường hợp này, nhà giao dịch đầu tiên đã phải chịu mức giảm 9,6%; đồng thời, nhà giao dịch thứ hai phải chịu mức giảm hơn gấp đôi (22,6%).

Rõ ràng, nhà giao dịch đầu tiên sẽ cần mức tăng tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn (11%) để lấy lại khoản lỗ của mình so với nhà giao dịch thứ hai, người sẽ cần khoản lãi khoảng 30% để hòa vốn. Tuy nhiên, bạn cần xem xét lại kỹ lưỡng khi sử dụng quy tắc này, bởi vẫn có thể có những rủi ro khi sử dụng quy tắc quản lý vốn 2%.

7.2. Kiểm soát cảm xúc khi DD tăng và giảm

Quy tắc thứ hai cho một giao dịch dài hạn là học cách kiểm soát tâm lý bất ổn đi kèm với tình trạng thua lỗ. Đầu tiên hãy chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình và xác định hướng hành động để sửa chữa những sai lầm của mình.

Các khoản rút tiền lớn không xảy ra ngay, nhưng tất cả đều bắt đầu với sự sụt giảm nhỏ trong khoản vốn Equity của bạn. Đây chính là khoảng thời gian căng thẳng thường dẫn đến nhiều sai lầm giao dịch hơn và sau đó là các khoản rút tiền lớn hơn.

Kiểm soát cảm xúc khi DD tăng và giảm

Biết cách làm chủ cảm xúc và tâm lý trong giao dịch của bạn trong khi bạn gặp khó khăn có thể hạn chế những tổn thất mà bạn phải gánh chịu trong tương lai. Một kỹ thuật rất hữu hiệu để tránh khỏi những mất mát về mặt cảm xúc là tạm hoãn trong 1-2 tuần, thư giãn tinh thần và quay lại sau đó với một tâm trạng tươi mới. Mặc dù điều này có vẻ thừa, nhưng việc tạm dừng trong giao dịch cho phép chúng ta lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc, chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch của mình.

Theo lý thuyết không thích mất mát của Myopic, bạn càng thường xuyên nhìn thấy thông tin về việc thua lỗ, thì bạn càng có nhiều khả năng muốn kiểm soát rủi ro.

7.3. Thực hiện một giao dịch tại một thời điểm

Cách tốt nhất để giảm tỷ lệ rút vốn drawdown trong forex là giới hạn hoạt động giao dịch của bạn chỉ có một giao dịch tại một thời điểm. Nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và giữ mức rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch, trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ chỉ mất 2%. Nếu bạn biết cặp tiền tệ yêu thích của mình (EUR / USD, GBP / USD, v.v.), bạn có thể chỉ giao dịch cặp FX đó.

7.4. Cân nhắc Đặt lệnh Cắt lỗ Trực tiếp trên Số dư Tài khoản của bạn

Ngoài lệnh cắt lỗ truyền thống, các nhà giao dịch cũng nên xem xét sử dụng lệnh cắt lỗ vốn chủ sở hữu tài khoản. Lệnh dừng vốn chủ sở hữu tài khoản hoạt động giống như lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn nhưng khi lệnh dừng này được kích hoạt, tất cả các vị thế mở sẽ tự động bị đóng theo giá thị trường.

Ví dụ: nếu số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đặt lệnh dừng lỗ vốn chủ sở hữu ở mức 7.000 USD, điều đó có nghĩa là khi tổng của tất cả các vị thế mở bằng -3.000 USD, nhà môi giới ngoại hối của bạn sẽ tự động thanh lý PnL thả nổi. Nói cách khác, bạn đã giới hạn mức giảm tỷ giá xuống còn 30%.

Đây là một phương pháp cắt lỗ tốt được thực hiện ngay sau khi bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình. Một lưu ý nhỏ, hãy liên hệ hỏi sàn mà bạn giao dịch xem họ có hỗ trợ cắt vốn chủ sở hữu không.

Đặt lệnh Cắt lỗ Trực tiếp trên Số dư Tài khoản

Mức giảm tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận chủ yếu sẽ phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tuy nhiên, bạn không muốn có khoản giảm nhiều hơn 30% vì bạn sẽ cần lợi nhuận hơn 43% để phục hồi sau khoản lỗ đó.

7.5. Ưu tiên các giao dịch dựa trên khả năng sinh lời

Đặt ưu tiên các giao dịch của bạn dựa trên lợi nhuận và giữ mức độ rủi ro thấp hơn đối với các giao dịch có xác suất thấp. Nếu bạn có ít cơ hội nhưng vẫn tin rằng đáng để thử, bạn có thể giảm mức cắt lỗ.

7.6. Đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày

Đặt giới hạn lỗ tối đa hàng ngày là việc thực hiện giới hạn mức thua lỗ trong một ngày ở một mức nhất định. Khi đạt đến ngưỡng thua lỗ hàng ngày, bạn cần ngừng giao dịch trong phần còn lại của ngày và chỉ bắt đầu tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau. Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng giới hạn thua lỗ 5% – 6% hàng ngày.

Nếu bạn đang ở trong tình huống mà giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn bị chạm quá thường xuyên, đó không phải là dấu hiệu để bạn mở rộng giới hạn thua lỗ hàng ngày của mình. Một phản ứng phù hợp hơn sẽ là giảm quy mô vị thế của bạn trên mỗi giao dịch hoặc trong trường hợp báo động, bạn cần quay lại tài khoản demo và tìm ra điều gì sai trong chiến lược giao dịch của mình.

Đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày

Ngay cả những nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm hơn và các quỹ đầu cơ lớn cũng quay trở lại giao dịch tài khoản demo khi họ hoạt động kém hiệu quả.

Nếu bạn đang tích cực giao dịch ngoại hối và CFD, bạn thực sự cần sử dụng hệ thống giới hạn thua lỗ hàng ngày để tránh khỏi các giao dịch xấu. Việc này giúp làm giảm sự biến động của vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

7.7. Sử dụng Dừng lỗ Đảm bảo

Một cách khác để giảm khoản rút vốn drawdown là sử dụng cái được gọi là lệnh cắt lỗ đảm bảo (GSLO). Lệnh GSL bảo vệ giao dịch của bạn bằng cách đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ của bạn được thực hiện ở mức giá mong muốn mà không có bất kỳ sự trượt giá nào.

Ví dụ: nếu bạn giao dịch EUR / USD và đặt mức cắt lỗ ở mức 1,1750 cho dù thị trường có biến động gì, thì mức cắt lỗ của bạn sẽ luôn được kích hoạt ở mức 1,1750.

Thông thường, lệnh dừng lỗ được đảm bảo chỉ có sẵn với một số nhà môi giới ngoại hối nhất định và chỉ hoạt động trên một số công cụ được chọn để đổi lấy một khoản phí nhỏ.

4.7/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Brokers Được Cấp Phép
OANDA uy tín với thời gian trường tồn trên thị trường tài chính kéo dài gần 3 thập kỷ
FXGT hiện là đối tác uy tín tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia,Thailand và Châu Phi
Được thành lập vào năm 2009 bởi Finvasia Group, Fxview có trụ sở tại Limassol, Cyprus

Amega Global Ltd hiện là một công ty đầu tư, được cấp phép bởi FCA ( Mauritius ).

IG Nằm Trong Top Những Tổ Chức Hàng Đầu Về Giao Dịch Trực Tuyến.

Dukascopy là sàn giao dịch chuyên nghiệp,uy tín phù hợp với nhiều nhà giao dịch
Rakuten Securities là nhà môi giới ngoại hối,chỉ số đến từ tokyo

Tham gia IC Markets để trải nghiệm chênh lệch và điều kiện giao dịch tốt nhất.

FBS – nhà môi giới Forex chân thành và đáng tin cậy của bạn