Cục Dự Trữ Liên Bang FED (Federal Reserve System) Là Gì?

0 6.426

Hệ thống Dự trữ liên bang (FED) được thành lập năm 1913 bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Các hoạt động và chính sách của FED có tác động lớn tới giá trị tiền tệ, ảnh hưởng tới các giao dịch có chứa đồng USD. Hãy tìm hiểu về lịch sử của FED, ảnh hưởng của nó lên đồng USD và cách giao dịch dựa trên các chính sách tiền tệ của FED trong chuỗi bài giảng kiến thức trade.

Cục dự trữ Liên bang (FED)

1. CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG FED LÀ GÌ?

Cục Dự trữ liên bang (FED) là Ngân hàng Trung ương Mỹ. Nó được thành lập nhằm tạo ra một hệ thống tiền tệ, tài chính ổn định, linh hoạt cho quốc gia. Nhiệm vụ chung của FED là thiết lập chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động kinh tế hiệu quả, cuối cùng là phục vụ lợi ích quốc gia.

5 Chức năng chính của FED cần thực hiện:

  1. Thúc đẩy tối đa hóa việc làm, ổn định giá cả và lãi suất cơ bản trong dài hạn.
  2. Giảm thiểu rủi ro nếu có thể để tạo ra một hệ thống tài chính ổn định
  3. Thúc đẩy sự an toàn trong hệ thống tài chính
  4. Giữ vững an toàn trong hệ thống thanh toán và quyết toán
  5. Bảo vệ người tiêu dùng thông qua giám sát Để đảm bảo các hoạt động hàng ngày, quốc gia được chia thành 12 khu dự trữ Liên Bang. Mỗi khu vực được một Ngân hàng Dự trữ Liên bang đại diện. Các quận và các Ngân hàng thành viên hoạt động độc lập dưới sự giám sát của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.

1.1. Ai là chủ sở hữu FED?

Hệ thống Dự trữ liên bang (FED) vừa là một tổ chức tư nhân, vừa là một tổ chức công. Hội đồng Thống đốc là cơ quan Chính phủ; trong khi bản thân các ngân hàng tự cấu trúc như một tổ chức tư nhân – thành viên giữ cổ phần và được nhận cổ tức.

1.2. Ai là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang?

Tính tới tháng 8 năm 2019, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell. Ông là người đã làm việc tại văn phòng từ 5 tháng 2 năm 2018. Đồng thời là người thứ 16 giữ chức vụ này với nhiệm kỳ 4 năm. Trước khi lên chức, ông làm việc với tư cách là thành viên của Hội đồng Thống đốc từ 25 tháng 5 năm 2012. Ông hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Thị trường mở Liên bang. Và đây chính là cơ quan quản lý chính sách tiền tệ.

1.3. Các ngân hàng thành viên của FED?

12 khu Dự trữ Liên bang, mỗi khu có một Ngân hàng Dự trữ, đó là:

– Boston

– New York

– Philadelphia

– Cleveland

– Richmond

– Atlanta

– Chicago

– St. Louis

– Minneapolis

– Kansas

– Dallas

– San Francisco

1.4. Trách nhiệm của FED

FED phải chịu trách nhiệm trước công chúng, cũng như Quốc hội Hoa Kỳ. Chủ tịch và các quan chức Cục dự trữ Liên bang điều trần trước Quốc hội để hệ thống các chính sách tiền tệ được thiết kế rõ ràng, minh bạch. Vì trách nhiệm giải trình, Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố các tuyên bố sau tất cả các cuộc họp hàng năm. Tất cả các báo cáo tài chính đều được kiểm toán độc lập hàng năm để đảm bảo trách nhiệm giải trình tài chính.

2. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG

Chính sách tiền tệ Mỹ là vấn đề chính của Cục Dự trữ liên bang (FED). Các mục tiêu luật định của chính sách tiền tệ được Đại hội vạch ra là:

– Tối đa hóa việc làm: Chính sách tiền tệ do FOMC đề ra phải đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Nó có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế khi cần thiết để các doanh nghiệp phát triển; tạo ra lợi nhuận và thuê thêm nhân công để phát triển.

– Ổn định giá cả: FED xác định giá cả ổn định khi tỷ lệ lạm phát 2% trong dài hạn

– Lãi suất dài hạn ở mức vừa phải: Điều này được thực hiện cùng với sự ổn định về giá cả. Khi nền kinh tế ổn định, lãi suất dài hạn vẫn giữ ở mức vừa phải.

Mục tiêu của FED là đạt được chính sách tiền tệ thông qua ảnh hưởng của nó tới giá cả và môi trường tài chính chung. Điều này có thể dẫn tới biến động đồng USD, trước các thông báo và thay đổi trong chính sách của FED.

Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)

Chính sách tiền tệ được thiết lập bởi Uỷ ban thị trường mở Liên bang (FOMC) cơ quan giám sát các hoạt động thị trường của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Họ thiết lập một mục tiêu cho lãi suất các quỹ Liên bang tại các cuộc họp FOMC; đây là lãi suất mà FOMC muốn các ngân hàng cung cấp cho nhau cho các khoản vay qua đêm. Mặc dù FOMC không kiểm soát lãi suất, tuy nhiên họ có thể ảnh thường thông qua 3 cách sau:

– Hoạt động thị trường mở: Điều này có nghĩa là việc mua và bán trái phiếu chính phủ trong thị trường mở. Mở bán trái phiếu giảm cung tiền tệ với mục đích tăng lãi suất. Mua lại trái phiếu nhằm đưa tiền trở lại nền kinh tế với mục đích làm giảm lãi suất.

– Lãi suất chiết khấu: Đây là lãi suất mà các ngân hàng trả để vay tiền từ FED. Khi lãi suất này thấp hơn, thì nhiều khả năng tỷ lệ các quỹ liên bang cũng sẽ thấp hơn.

– Các yêu cầu dự trữ: Các ngân hàng cần giữ một lượng tiền gửi nhất định của khách hàng để chi trả cho các khoản rút tiền. Đây chính là yêu cầu dự trữ. Khi những khoản này được tăng lên, ngân hàng không thể cho vay quá nhiều tiền và phải yêu cầu mức lãi suất cao hơn. Khi những khoản này giảm, các ngân ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn, lãi suất cũng thấp hơn.

3. TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT QUỸ LIÊN BANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỒNG USD

Lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (FED), hay còn được gọi là lãi suất quỹ liên bang được thiết lập bởi Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Lãi suất hiện tại và lãi suất kỳ vọng trong tương lai hay đổi đều tác động tới giá trị của đồng đô la Mỹ. Nếu các nhà giao dịch dự đoán một sự thay đổi trong lãi suất dựa trên các thông báo từ Hội đồng Thống đốc. Điều này có thể dẫn tới đồng đô la tăng hoặc giảm giá trị so với các đồng tiền khác.

Bảng dưới đây đưa ra cách mà kỳ vọng thị trường và lãi suất thay đổi có thể ảnh hưởng tới giá trị đồng đô la:

Kỳ vọng thị trườngKết quả thực tếTác động đến thị trường ngoại hối
Lãi suất tăngLãi suất giữ nguyênĐồng tiền mất giá
Lãi suất giảmLãi suất giữ nguyênĐồng tiền tăng giá
Lãi suất giữ nguyênLãi suất tăngĐồng tiền tăng giá
Lãi suất giữ nguyênLãi suất giảmĐồng tiền mất giá

Như bạn có thể thấy ở đồ thị dưới đây, đồng đô la mạnh lên so với đồng Yên trước khi FED công bố lãi suất vào tháng 12 năm 2016. Lý do là vì nhiều người kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng. Cặp tiền này đạt đỉnh ở khoảng 118.371 vào ngày công bố, ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Biểu đồ trước và sau khi FED tăng lãi suất vào năm 2016:

Biểu đồ USD/JPY trước và sau khi FED công bố lãi suất

4. CÁCH GIAO DỊCH TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA FED

Để chuẩn bị cho quyết định thay đổi lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (FED), các nhà giao dịch nên tuân theo hai bước quan trọng:

1. Theo dõi các tin tức từ FED: FOMC tổ chức 8 cuộc họp thường niên. Đây là nơi các chính sách cũng như lãi suất được thảo luận và thống nhất. Theo dõi kịp thời các tin tức trước các cuộc họp là cách tốt nhất để dự đoán về lãi suất, có nên mua hoặc bán đồng đô la Mỹ không.

2. Cập nhật tin tức từ thị trường: Hãy yên tâm rằng không chỉ bạn suy đoán về lãi suất. Trước các cuộc họp và thông báo, nhiều nhà giao dịch ngoại hối khác cũng sẽ theo dõi sát sao những gì xảy ra. Theo dõi các dự đoán cũng như phỏng đón của những người khác, đồng thời cập nhật đầy đủ để bạn có thể có ý kiến của riêng mình và thêm logic của riêng mình vào logic của người khác.

Không có công cụ dự đoán quyết định đối với lãi suất là hoàn toàn chính xác và những điều bất ngờ sẽ xảy ra. Điều quan trọng là bảo vệ chính bạn khi giao dịch ngoại hối. Đảm bảo bạn đặt lệnh dừng trước để giữ mức lỗ ở mức tối thiểu nếu thị trường đi ngược lại.

Hãy nhớ tuân theo các kế hoạch giao dịch forex của bạn. Lưu ý rằng, không bao giờ được đặt một giao dịch mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Giao dịch có thể đi theo cả hai cách. Dù cho bạn có chắc chắn rằng chúng có lợi cho bạn như thế nào thì vẫn luôn có khả năng chúng không xảy ra.

Đọc thêm >>> Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ, Nhật Bản, Châu Âu, Anh

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm