Chứng chỉ quỹ là gì? Đầu tư chứng chỉ quỹ có lời nhiều không?

Nên đầu tư chứng chỉ quỹ hay tự đầu tư chứng khoán?

Đây là câu hỏi thường gặp khi bắt đầu biết đến chứng chỉ quỹ, bài viết dưới đây sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu được góc nhìn tổng quát về chứng chỉ quỹ – ccq là gì và cách tham gia chứng chỉ quỹ.

1. Chứng chỉ quỹ là gì?

Hiểu đơn giản đó là những nhà đầu tư có tiền nhãn rỗi muốn dùng tiền để đi đầu tư, bỏ vốn của mình vào để hình thành lên gọi là quỹ đầu tư. Chứng chỉ quỹ – ccq là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của mình vào quỹ đầu tư chứng khoán.

Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng.

Chủ thể phát hành là quỹ đầu tư chứng khoán.

(Khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019)/

Bằng việc mua các Chứng Chỉ Quỹ, bạn đã trở thành một “người góp vốn” chung của Quỹ đó. Giá trị của các CCQ này sẽ tăng khi Quỹ đầu tư hiệu quả và ngược lại.

Có 2 lại chứng chỉ quỹ

1.1 Chứng chỉ quỹ đóng.

Chứng chỉ quỹ đóng nghĩa là Quỹ sẽ không mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Quỹ sẽ không được phát hành lại trong bất kì hoàn cảnh nào. Thời gian hoạt động quỹ đóng cũng có giới hạn và được thống nhất khi thành lập quỹ. Vì vậy, Để tạo tính thanh khoản, các chứng chỉ sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc các chứng chỉ này sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung OTC như một cổ phiếu thông thường ngay sau khi kết thúc hoạt động huy động vốn. (hay còn gọi là đóng quỹ).

Quỹ đóng là chỉ số quỹ chỉ phát hành duy nhất một lần khi có hoạt động huy động vốn

1.2 Chứng chỉ quỹ mở.

CCQ mở là một loại hình đầu tư gián tiếp dưới hình thức mua chứng chỉ quỹ của quỹ mở. Nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ tùy theo nhu cầu. Vừa nâng cao tính thanh khoản vừa hạn chế rủi ro.

Giá trị của mỗi chứng chỉ quỹ tương ứng với giá trị của tài sản trong quỹ. Giá trị tài sản của quỹ thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào hiệu quả của các khoản đầu tư trong quỹ. Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ để tham gia hoặc bán để rút khỏi quỹ mở.

2. Kỳ hạn của chứng chỉ quỹ bao lâu?

Chứng chỉ quỹ là loại đầu tư không có kỳ hạn, khách hàng có thể bán ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ thường được xem là loại hình đầu tư lâu dài (trên 12 tháng). Vì cần có thời gian để các quỹ nghiên cứu danh mục đầu tư và để các tài sản có thể tăng trưởng bền vững.

3. Sự khác nhau giữa cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trái phiếu là gì?

 

Đặc điểm Chứng chỉ quỹ Cổ phiếu Trái phiếu
Bản chất -Là phương tiện để thành lập quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán, ngành nghề hoạt động chính là đầu tư chứng khoán. -Là chứng khoán vốn

– Người chủ sở hữu cổ phiếu là chủ sở hữu của công ty phát hành.

– Là chứng khoán nợ

– Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty phát hành trái phiếu

Chủ thể phát hành Quỹ đại chúng- Quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chứng. Công ty cổ phần Chính phủ, doanh nghiệp
Tư cách chủ sở hữu Chỉ là thành viên của quỹ đại chúng Là cổ đông của công ty cổ phần Không phải là thành viên của công ty. Trái chủ chính là chủ nợ của công ty.
Quyền của chủ sở hữu Không có quyền biểu quyết hay quản lý công ty.

Mọi quyền hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định

-Có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

-Có quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, quyền đề cử, quyền ứng cử

-Không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty

– Không có quyền biểu quyết vào tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, quyền ứng cử

Hệ quả phát hành Phát hành để thành lập quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán mà hoạt động chính là đầu tư chứng khoán Làm tăng vốn của công ty cổ phần -Làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty
Lợi tức thu được Nhà đầu tư được hưởng lợi trên phần vốn góp -Nhà đầu tư nhận được cổ tức.

– Cổ tức không cố định, phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty

-Nhà đầu tư nhận được một tỷ lệ lãi suất nhất định gọi là trái tức.

-Trái tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Quyền quyết định của nhà đầu tư Không có quyền quyết định, mọi quyết định đầu tư đều do công ty quản lý quỹ quyết định Nhà đầu tư được tự do quyết định đầu tư và quản lý cổ phiếu của mình. Nhà đầu tư dựa vào quyết định cá nhân để đưa ra quyết định đầu tư.
Độ rủi ro khi đầu tư Ít rủi ro hơn vì mọi quyết định đầu tư đều thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Họ sẽ quản lý và cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư Độ rủi ro cao Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp
Nhiệm vụ của nhà đầu tư Công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc mua vào cổ phiếu hay trái phiếu. Nhà đầu tư không thể can thiệp hay quyết định việc mua bán. Nhà đầu tư phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra quyết định đầu tư. Đồng thời tự theo dõi khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội nhanh chóng để đưa ra lựa chọn kịp thời đem lại lợi nhuận -Nhà đầu tư phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra quyết định đầu tư. Đồng thời tự theo dõi khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội nhanh chóng để đưa ra lựa chọn kịp thời đem lại lợi nhuận

4. Lãi suất của chứng chỉ quỹ. Cách tính lời từ CCQ

Giá trị của các CCQ này sẽ tăng khi Quỹ đầu tư hiệu quả và ngược lại.

Không một tổ chức quản lý quỹ nào có thể cam kết mang lại lãi suất ở một mức cố định cho nhà đầu tư. Một khi đã mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần xác định việc cùng nhau hưởng lợi hoặc cùng nhau gánh lỗ. Mặc dù, rủi ro có thể xảy ra nhưng chúng luôn được giám sát để hạn chế ở mức thấp nhất. Do đó, nhà đầu tư cần dành thời gian nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào chứng chỉ quỹ.

Lợi nhuận chứng chỉ quỹ được tính bằng công thức:

Lợi nhuận = (Giá (NAV) bán – Giá (NAV) mua trung bình) * số lượng chứng chỉ quỹ bán

Trong đó: 

  • NAV : giá trị tài sản thuần
  • Giá (NAV) mua trung bình = Tổng tiền mua/số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ

Ví dụ: Bạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ A mỗi tháng 10 triệu :

Tháng Số tiền mua (VNĐ) Giá NAV(VNĐ) Số lượng chứng chỉ mua được
Tháng 1 10 triệu 20,000 500
Tháng 2 10 triệu 19000 526,32
Tháng 3 10 triệu 18000 555.56
Tổng 30 triệu 1581.88

Giá (NAV) mua trung bình = 30 triệu/1581.88 CCQ = 18,964.77 VNĐ

Giả sử giá chứng chỉ quỹ ngày bán có NAV = 21,000 (VND)

Lợi nhuận bạn nhận được = (21,000 – 18,964.77) * 1581.88 = 3,219.489 (VND) (Trường hợp phí = 0)

Lưu ý là lợi nhuận chứng chỉ quỹ còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và quản lý của quỹ đầu tư.

5. Cách đầu tư chứng chỉ quỹ như thế nào?

Chứng chỉ quỹ được niêm yết trên sàn chứng khoán giống như cổ phiếu, chỉ cần vào danh mục sản phẩm đầu tư là sẽ có nhiều chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn cho nhà đầu tư lựa chọn.CHUNG CHI QUY - CCQ LA GI

5.1 Cách chọn quỹ đầu tư.

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá kết quả hoạt động của một quỹ mở. Danh mục đầu tư, đội ngũ nhân lực, chiến lược đầu tư,… đều cần được đánh giá. Một quỹ thu được lợi nhuận tốt thường có những đặc điểm sau:

  • Cổ phiếu tăng trưởng tốt và các tài sản thu nhập cố định có giá trị cao chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư. Điều này có thể đảm bảo được lợi nhuận của quỹ đầu tư. Và cho thấy quỹ đang phát triển tốt
  • Chiến lược đầu tư cụ thể, linh hoạt. Các mục tiêu và định hướng được chỉ ra rõ ràng, phù hợp với thị trường
  • Các quỹ đầu tư trái phiếu có tính ổn định và thu nhập cố định
  • Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Báo cáo hoạt động của quỹ phải có lợi nhuận tốt. Ngoài ra, kết quả hoạt động nên có xu hướng cải thiện dần theo thời gian.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán có nhiều biến động. Việc xem xét các dự án hoạt động của quỹ là rất quan trọng. Các dự án trước đó có thu lại lợi nhuận tốt không? Có dự án nào thua lỗ nhiều không? Phương hướng đầu tư trong tương lai có tiềm năng không?… Đây là những câu hỏi bạn nên đặt ra để cân nhắc trước khi đầu tư vào quỹ.

5.2 Cách quản lý vốn khi đầu tư chứng chỉ quỹ.

Thứ hai, các yếu tố về chi phí cũng là điều cần cân nhắc khi đầu tư chứng chỉ quỹ. Để có thể có kế hoạch quản lý vốn hợp lý, việc nắm rõ các chi phí khi tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ là điều không thể thiếu. Việc này không những đảm bảo bạn có thể quản lý dòng tiền một cách tốt nhất mà còn giúp tối ưu hóa lợi nhuận thu được.

Những chi phí khi đầu tư chứng chỉ quỹ mà mọi người cần biết bao gồm:

  • Phí quản lý thường niên: Là phí phải trả cho công ty quản lý quỹ. Thường sẽ vào khoảng 1 – 2%/NAV/tháng
  • Chi phí trả cho ngân hàng giám sát
  • Thuế thu nhập phát sinh
  • Các chi phí khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ

Quỹ đầu tư lý tưởng là quỹ có chi phí thấp và hiệu suất lợi nhuận cao. Đầu tư vào các quỹ hoạt động hiệu quả như vậy sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và tối đa lợi nhuận thu được

Thông tin về các loại chi phí thường sẽ được đăng tải công khai trên trang web của quỹ đầu tư.

5.3 Số vốn cần có ban đầu

VIệc tham gia vào quỹ mở thực tế không yêu cầu nhiều vốn. Chỉ số tiền ban đầu từ 1 triệu đồng là nhà đầu tư có thể tham gia. Bạn có thể kiếm một khoản lợi nhỏ trong lúc học tập đầu tư nghiêm túc.

Tuy nhiên, tất nhiên là lợi nhuận bạn nhận được sẽ tỷ lệ thuận với số vốn đóng góp. Số tiền ban đầu nhỏ thì lợi nhuận tương ứng bạn nhận được sẽ không cao. Nhưng nếu muốn trải nghiệm thử thì bạn vẫn có thể an tâm bắt đầu nhé.

6. Kết luận

Chứng chỉ quỹ là gì và chứng chỉ quỹ là một công cụ đầu tư linh hoạt và hiệu quả. Đầu tư vào chứng chỉ quỹ mang lại lợi ích về đa dạng hóa và quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc nắm vững kiến thức và thực hiện nghiên cứu cẩn thận là cần thiết để đạt được kết quả đầu tư tốt nhất trong thị trường này.

Chúc bạn đầu tư thành công và may mắn

Tổng hợp

Tuyết Mai U330/Tradafx

2/10 - (1 vote)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Brokers Được Cấp Phép
AAAFx là công ty môi giới forex lâu đời có trụ sở chính tại Athens, Hy Lạp.
Được thành lập vào năm 2009 bởi Finvasia Group, Fxview có trụ sở tại Limassol, Cyprus
XM là một trong những sàn giao dịch ngoại hối hàng đầu thế giới
OANDA uy tín với thời gian trường tồn trên thị trường tài chính kéo dài gần 3 thập kỷ
FXGT hiện là đối tác uy tín tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia,Thailand và Châu Phi

Amega Global Ltd hiện là một công ty đầu tư, được cấp phép bởi FCA ( Mauritius ).

IG Nằm Trong Top Những Tổ Chức Hàng Đầu Về Giao Dịch Trực Tuyến.

Dukascopy là sàn giao dịch chuyên nghiệp,uy tín phù hợp với nhiều nhà giao dịch
Rakuten Securities là nhà môi giới ngoại hối,chỉ số đến từ tokyo

Tham gia IC Markets để trải nghiệm chênh lệch và điều kiện giao dịch tốt nhất.