Những người làm việc trong giới tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư chắc không còn xa lạ gì với thuật ngữ “equity”. Vâỵ thì equity là gì? Ý nghĩa của equity có phải luôn giống nhau trong tất cả các thị trường tài chính khác nhau hay không?

Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Equity là gì?

Trong tài chính, thì equity được định nghĩa là vốn chủ sở hữu; là quyền sở hữu tài sản có thể đi kèm các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản gắn liền với chúng. 

Thuật ngữ “equity” mô tả một loại hình sở hữu ở Anh bởi nó được điều chỉnh thông qua hệ thống Luật Công bằng (Equity law) ở được phát triển ở Anh vào cuối thời Trung cổ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động giao dịch thương mại. Trong khi các tòa án của Hệ thống Thông Luật cũ (Common Law) giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu tài sản; thì toà án luật Công bằng xử lý các quyền lợi đi kèm với hợp đồng tài sản. 

Toà án thời Trung cổ ở Anh

Cùng một tài sản, có thể vừa có một chủ sở hữu nắm giữ quyền lợi hợp đồng; vừa có một chủ sở hữu hợp pháp theo pháp luật nắm giữ quyền sở hữu vô thời hạn hoặc cho đến khi hợp đồng kết thúc. 

Vốn chủ sở hữu equity có thể âm hoặc dương. Khi tài sản lớn hơn số nợ phải trả thì vốn chủ sở hữu dương. Ngược lại, khi số tài sản hiện tại không đủ để trả số nợ thì vốn chủ sở hữu là số âm.

Trong kế toán Equity là?

Trong kế toán, thì Equity được định định nghĩa là vốn chủ sở hữu, là phần tài sản thuần sau khi đã lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. Trong tiếng Anh còn được gọi là Owner’s Equity hay Stockholder’s Equity. Vốn chủ sở hữu equity là phần cuối trong Bảng cân đối Kế toán. Các nhà đầu tư thường sử dụng số liệu này để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Ví dụ phần vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán

Trong trường hợp mua lại đó là giá trị công ty trừ đi bất kỳ khoản nợ nào mà công ty còn nợ không được chuyển nhượng cùng với việc bán.

Equity trong forex là gì?

Vốn tài khoản hay đơn giản là vốn cho biết giá trị hiện tại tài khoản giao dịch của bạn. Vốn là giá trị hiện tại của tài khoản và các biến động giá nhỏ nhất khi nhìn vào nền tảng giao dịch của bạn trên biểu đồ.

Nó bằng tổng số dư ban đầu của tài khoản và tất các các khoản lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện (thả nổi) của các vị thế mở của bạn. Khi các giao dịch của bạn tăng hoặc giảm giá trị thì vốn cũng vậy.

Equity là gì?

Phân loại Equity

Tuỳ thuộc vào loại hình công ty thì Equity sẽ bao gồm các thành phần khác nhau; nhìn vào bảng cân đối kế toán bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này:

Owner Equity là gì? Thặng dư vốn cổ phần đầu tư là gì?

Owner Equity là vốn góp của chủ sở hữu. Vốn góp của chủ sở hữu là số vốn đầu tư của cổ đông. 

Các công ty có thể huy động vốn góp bằng cách phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu. Vốn đầu tư bao gồm vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần.

ĐỌC THÊM >>> Thị trường vốn cổ phần (Equity market là gì)

Vốn góp của chủ sở hữu là phần tài sản mà các cổ đông (công ty Cổ phần), các thành viên hợp danh (Công ty Hợp danh), … đóng góp theo quy định ban đầu của công ty. 

Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý vốn chủ sở hữu khác với vốn hoá thị trường. Vốn hoá thị trường là toàn bộ số tiền cần bỏ ra để có thể mua toàn bộ số cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Thặng dư vốn cổ phần là phần chênh lệch giữa giá phát hành cổ phiếu và mệnh giá của cổ phiếu. Trong một số trường hợp, phần chênh lệch này rất lớn khiến phần thặng dư vốn cổ phần chiếm đa số trong số vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đây là phần phản ánh kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, là các khoản lãi, lỗ sau khi đã trừ đi chi phí thuế nhưng chưa được sử dụng để phân bổ, vẫn đang treo trên tài khoản. 

Phần lợi nhuận này được tính luỹ kế, việc doanh nghiệp có các khoản khoản lỗ kéo dài, khoản lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ có thể dẫn tới việc huỷ niêm yết.

Các công thức tính vốn chủ sở hữu equity

1. Cách tính vốn chủ sở hữu trong kế toán

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Các thông tin trong công thức trên đều có thể tìm thấy trong bảng cân đối Kế toán của doanh nghiệp. 

– Xác định vị trí tổng tài sản và tổng nợ phải trả của công ty trên bảng cân đối kế toán trong kỳ.

– Lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả để có vốn chủ sở hữu.

Lưu ý: Nếu lấy vốn chủ sở hữu cộng với tổng nợ phải trả mà khác tổng tài sản thì có thể bạn có nhầm lẫn ở đâu đó.

2. Công thức tính vốn tài khoản equity trong forex

2.1. Cách tính vốn tài khoản nếu không có vị thế mở

Nếu bạn không mở giao dịch nào thì vốn bằng chính số dư tài khoản của bạn

Ví dụ

Bạn nạp 1,000$ vào tài khoản giao dịch của mình. Bởi vì bạn chưa mở bất cứ giao dịch nào nên vốn và số dư của bạn bằng nhau.

Minh hoạ cách tính vốn khi không có vị thế mở

2.2. Cách tính vốn nếu tài khoản có giao dịch mở

Nếu bạn mở các vị thế thì vốn chính bằng tổng số dư tài khoản và phần lợi nhuận/khoản lỗ chưa thực hiện trong tài khoản của bạn.

Ví dụ: Bạn nạp 1,000$ vào tài khoản giao dịch của mình. Một cô ca sĩ nổi tiếng đăng tweet rằng cô ấy đang bán cặp GBP/USD. Bạn làm theo cô ấy và cũng bán GBP/USD. Ngay tại thời điểm đó, giá đi ngược lại kỳ vọng của bạn; giao dịch của bạn cho thấy một khoản lỗ chưa thực hiện $50.

Vốn = Số dư tài khoản + Các khoản lợi nhuận (Hoặc lỗ) chưa thực hiện

        = 1,000$ + (-50$) = 950$

Vậy nên vốn tài khoản giao dịch hiện tại của bạn là 950$.

Minh hoạ cách tính vốn nếu có vị thế mở

Ví dụ

Cô ca sĩ ấy lại tweet rằng cô ấy đã đổi ý và sẽ mua cặp GBP/USD. Bạn lại làm theo điều cô ấy nói và cũng mua cặp GBP/USD. Giá ngay lập tức đi theo hướng có lợi cho bạn; giao dịch đó mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận chưa thực hiện 100$.

Vốn = Số dư tài khoản + Các khoản lãi (hoặc lỗ) chưa thực hiện

       = 1,000$ + 100$ = 1,100$

Vậy, vốn tài khoản giao dịch hiện tại của bạn là 1,100$.

Minh hoạ cách tính vốn khi có khoản lãi thả nổi

Miễn là bạn vẫn mở các vị thế thì vốn tài khoản của bạn vẫn tiếp tục biến động theo giá thị trường.

Vốn chỉ cho bạn biết giá trị tài khoản của bạn “tạm thời” ở tại thời điểm đó. Đó là lý do vì sao vốn được xem như “số dư tài khoản thả nổi”. Nó chỉ trở thành “số dư tài khoản thực” khi bạn đóng tất cả các giao dịch ngay lập tức.

2.3. Sự khác biệt giữa số dư và vốn là gì?

Nếu tài khoản của bạn không có bất cứ vị thế nào mở; số dư và vốn của bạn như nhau.

Nhưng nếu bạn mở các vị thế, thì đây là lúc số dư và tài khoản có sự khác biệt.

Số dư phản ánh các khoản lợi nhuận/thua lỗ từ các vị thế đã đóng

Vốn phản ánh việc tính toán lời/lỗ của bạn theo thời gian thực. Vốn chủ sở hữu tính cả các vị thế mở và đã được đóng.

Điều đó đồng nghĩa rằng khi bạn nhìn vào phần số dư (balance forex) thì đó không phải là lượng tiền thực tế trong tài khoản của bạn ở thời điểm hiện tại.

Bởi vì vốn chủ sở hữu bao gồm cả các khoản lãi và lỗ của các giao dịch đang mở; nên nó cho thấy khoản tiền thực có trong tài khoản của bạn.

Bạn có thể có số dư tài khoản lớn nhưng lại chỉ có vốn nhỏ. Điều này xảy ra khi các vị thế mở của bạn có các khoản lỗ chưa thực hiện (thả nổi) lớn.

Ví dụ

Nếu số dư tài khoản của bạn là 1,000$, bạn có một giao dịch mở có khoản lỗ thả nổi 900$; thì vốn của bạn chỉ còn 100$.

Minh hoạ cách tính vốn khi có khoản lỗ thả nổi

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng ta có lẽ đã trả lời được những thắc mắc cũng như rút ra được:

– Equity trong forex là gì? Các cách tính vốn equity khi tài khoản có giao dịch mở

– Equity trong kế toán và Forex không phải tính toán và lúc nào cũng có ý nghĩa như nhau

Vốn trong Forex bằng số dư tài khoản cộng/trừ các khoản lợi nhuận (hoặc lỗ) thả nổi của các vị thế mở của bạn.

Vốn cho biết giá trị thực hiện tại tài khoản/tài sản của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)