SINGAPORE, ngày 28 tháng 7 (Reuters) – Vàng giao ngay vẫn trung lập trong phạm vi $1,795 – $1,810/ounce. Giá thoát khỏi phạm vi có thể gợi ý một xu hướng.

Vàng giao ngay vẫn trung lập trong phạm vi mô hình nêm

Một mô hình nêm giảm đang thu lại vào một điểm. Một động thái mạnh mẽ đã kết thúc. Mô hình nêm này hình thành sau một xu hướng tăng. Nó trông giống như một mô hình tiếp tục tăng giá và sẽ được xác nhận khi vàng phá vỡ trên $1,810.

Việc phá vỡ dưới $1,795 có thể xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng giảm đối với phạm vi $1,781 – $1,785. Khi đó, mô hình nêm sẽ chứng minh là một mô hình giảm giá; đề xuất mục tiêu xung quanh mức $1,760.

Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại này được giả định đang đi trên sóng c từ $1,749.20; có khả năng đi vào phạm vi $1,840 – $1,897.

Biểu đồ vàng ngày 28 tháng 7 khung hàng ngày

Ngay cả khi số lượng sóng này không chính xác về sau, thì mức tăng từ $1,749.20 có thể bao gồm ba phần. Phần thứ ba vẫn chưa phát triển.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post