SINGAPORE, ngày 3 tháng 8 (Reuters)Vàng giao ngay có vẻ trung lập trong khoảng $1,802 – $1,822/ ounce. Khi giá thoát ra khỏi phạm vi có thể gợi ý một xu hướng mới.

Biểu đồ Vàng ngày 3 tháng 8 khung hàng giờ

Sau hai lần thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 1,833$, vàng có thể quay trở lại mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 7 là 1,789.98$. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ chỉ được xác nhận khi vàng phá vỡ mức $1,802.

Việc phá vỡ trên mức $1,822 có thể dẫn đến mức tăng tới $1,832. Phân tích thoái lui pullback về mức giảm từ $1,916.40 xuống $1,749.20 đánh dấu một phạm vi trung lập lớn hơn từ $1,789 đến $1,833.

Tín hiệu xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi kim loại thoát ra khỏi phạm vi lớn hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, bản chất của sự gia tăng từ $1,749.20 vẫn chưa rõ ràng.

Mức tăng trong biểu đồ hàng ngày vẫn không rõ ràng

Sự gia tăng được cho là một phần mở rộng của xu hướng tăng từ mức thấp nhất ngày 31 tháng 3 là 1,677.61 đô la. Sau hai lần thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức $1,840, giả định có vẻ không chắc chắn.

Cho đến khi kim loại giảm xuống dưới $1,784, việc tiếp tục xu hướng giảm từ mức cao ngày 1 tháng 6 là $ 1,916.40 cũng sẽ không được xác nhận.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post