SINGAPORE, ngày 11 tháng 6 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự ở mức 1.911 USD/ounce, mức phá vỡ trên có thể dẫn đến việc tăng trong phạm vi 1.932 – 1.953 USD.

Vùng tích lũy được kích hoạt bởi mức kháng cự tại $1,919 đã hình thành một nêm tăng; cho thấy mục tiêu ở mức $1,932.

Ngưỡng hỗ trợ ở mức $1,886; một sự phá vỡ bên dưới có thể khiến giá rơi vào phạm vi $1,864- $1,877. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng lại tăng lên trên ngưỡng kháng cự $1.892.

Vàng giao ngay đã hoàn thành đợt pullback thứ hai hướng tới đường xu hướng giảm. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra lại mức kháng cự tại $1,921. Sự phá vỡ có thể khiến giá hướng tới $1,959.

Sự phá vỡ có nhiều tín hiệu tăng giá hơn rằng toàn bộ xu hướng từ $2.072,50 có thể bị đảo chiều, vì mức $1,921 này cũng nằm trên mức thoái lui 61,8% của xu hướng giảm từ $2,072,50.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức kháng cự

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post