SINGAPORE, ngày 12 tháng 10 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể bật lên trong phạm vi $1,768 – $1,776/ounce; khi nó cố gắng ổn định quanh mức hỗ trợ ở mức $1,748.

Biểu đồ XAU ngày 12 tháng 10 khung giờ

Hỗ trợ được xác định là mức Fibonacci Projection 114.6% của xu hướng giảm từ $1,808.50. 

Mức hỗ trợ tại $1,724 đã kích hoạt một đợt tăng dường như đã kết thúc xung quanh mức kháng cự tại $1,782; vì nó có thể được chia thành ba đợt.

Đợt giảm giá đầu tiên từ mức cao nhất vào ngày 8 tháng 10 là $ 1,781,20 đã kết thúc. 

Nó có thể đảo chiều vừa phải trước khi tiếp tục. Việc phá vỡ dưới mức $1,748 có thể xác nhận sự tiếp tục giảm xuống $1,724.

Biểu đồ XAU USD khung daily ngày 12 tháng 10

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự tại $1,773. Sự thất bại, cùng với sự hình thành mô hình nến Shooting Star vào ngày 8 tháng 10, cho thấy mức giảm xuống còn 1,739$.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post