SINGAPORE, ngày 5 tháng 8 (Reuters)Vàng giao ngay có thể quay trở lại mức thấp nhất ngày 23 tháng 7 là 1,789.98$/ounce, vì nó đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1,832$ ba lần.

Biểu đồ Vàng ngày 5 tháng 8 khung hàng giờ

Việc thất bại lặp đi lặp lại cho thấy một đảo chiều xu hướng tăng từ $1,749.20. Về mặt chiến lược, mục tiêu ở mức $1,789.98 sẽ được xác nhận khi vàng phá vỡ mức 1,802$.

Việc phá vỡ phía trên $1,822 có thể dẫn đến đợt tăng trong phạm vi $1,832 – $1,853. 

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng bị mắc kẹt trong phạm vi trung lập từ $1,806 đến $ 1,840. Tín hiệu xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi nó thoát khỏi phạm vi.

>>>> Đọc thêm: Xu hướng là gì?

Biểu đồ Vàng ngày 5 tháng 8 khung hàng ngày

Một phá vỡ xuống dưới $1,806 có thể gây ra sự sụt giảm xuống mức $1,784; trong khi một phá vỡ lên trên $1,841 có thể xác nhận sự tiếp tục của sóng c đối với phạm vi $ 1,869 – $1,897.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post