SINGAPORE, 23 Tháng Sáu (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tại $1.797/ounce; việc bứt phá lên trên có thể dẫn đến việc tăng lên $1.825.

Sự điều chỉnh từ $1,916,40 có thể đã hoàn thành xung quanh mức hỗ trợ chính bởi đường xu hướng tại $1,769. Kim loại này có thể tăng lên trong phạm vi từ $1,825 đến $1,860 trong vài ngày tới.

Việc phá vỡ dưới $1,769 có thể được theo sau bởi một mức giảm nông được giới hạn trong vùng hỗ trợ từ $1,744 đến $1,758.

Vàng giao ngay mức kháng cự

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post