SINGAPORE, ngày 15 tháng 7 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự ở mức $1.833/ounce; sự phá vỡ bến trên có thể dẫn đến việc tăng lên mức $1.853.

Kim loại này đã phá vỡ vùng kháng cự $1,813 – $1,818. Mức kháng cự tiếp theo sẽ là $1,833. Sau khi tích lũy bên dưới phạm vi này, vàng có thể đã tích lũy đủ động lực tăng giá để tăng lên mức $1.920,70 – mức đỉnh của sóng b.

Sự điều chỉnh từ mức hiện tại có thể được giới hạn trong phạm vi $1,813 – $1,818.

Trên biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay, sóng đi lên c đã tiếp tục. Nó có khả năng đi vào phạm vi $1,840 – $1,897.

Một mô hình từ mức thấp nhất (là $1.764,29) vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 trông giống mô hình Vai Đầu Vai ngược; điều này cho thấy mức tăng thêm lên $1.897.

Biểu đồ hàng giờ của Vàng giao ngay

Biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post