SINGAPORE, ngày 28 tháng 4 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại $1.763/ounce; với cơ hội tốt để phá vỡ dưới mức này và rơi vào phạm vi $1.738 – $1.753.

Kim loại này đã phá vỡ mức hỗ trợ cao hơn ở mức $1,772. Sự phá vỡ đã xác nhận việc di chuyển của giá vào phạm vi được xác định bởi một kênh giá thấp hơn. Phân tích mức thoái lui cho thấy mục tiêu giá là $1,738 tại mức Fibonacci 50%, cũng được chỉ ra bởi kênh.

Mục tiêu giá thực tế sẽ là $1,753. Sự tăng từ mức hiện tại sẽ được coi là một sự thoái lui đối với kênh trên. Sự phục hồi có thể kết thúc vào khoảng mức $1,780.

Trên biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay, sau khi không vượt qua được rào cản ở mức $1.799, kim loại này đã phá vỡ mức hỗ trợ ở $1.775. Sự phá vỡ đã mở ra hướng tới phạm vi $1,723 – $1,752.

Xu hướng tăng từ $1.676,10 có thể tiếp tục, nếu kim loại này kết thúc đà giảm quanh mức $1.752. Việc giảm thêm dưới mức này có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm từ mức $1,959.

Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại $1,763

Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại $1,763

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post