SINGAPORE, ngày 14 tháng 10 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ 1,783 USD/ounce. Một phá vỡ phía dưới mức này có thể khiến giá rơi vào phạm vi 1,770 – 1,776 USD.

Biểu đồ XAU ngày 14 tháng 10 khung giờ

Kim loại này đã không thể phá vỡ vùng kháng cự $1,791 – $1,795, được hình thành bởi mức Fibonacci thoái lui 61.8% của xu hướng giảm từ $1,833.80 và mức Fibonacci Projection 100% của làn sóng tăng c từ $ 1,744.84. Nó có thể thoái lui sâu.

Mức tăng vào hôm qua được phân loại là một phần mở rộng của mức tăng từ 1,720.49$. Mô hình Zigzag của xu hướng tăng từ $1,744.84 cho thấy mức giảm sâu để theo sau đà tăng.

Việc phá vỡ phía trên mức $1,795 có thể dẫn đến tăng trong phạm vi $1,807 –  $1,814. 

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đã tiến gần đến đường xu hướng phía trên của mô hình nêm, được cho là một mô hình tiếp diễn giảm giá. Giá kim loại này có thể rơi vào phạm vi $1,739 – $1,773.

Biểu đồ Vàng ngày 14 tháng 10 khung daily

Tuy nhiên, việc phá vỡ trên mức $1,800 sẽ làm cho mô hình này không hợp lệ. Phạm vi mục tiêu tăng giá từ $1,828 – $1,862 sẽ được thiết lập tương ứng.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post