Ngày 14 tháng 5 (Reuters) – Vàng giao ngay có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ 1,810$/ounce, một phá vỡ phía dưới có thể khiến giá rơi vào phạm vi 1,789$ – 1,790$ USD.

Một mô hình ba đỉnh nhỏ đã hình thành quanh mức 1,843$, đánh dấu sự đảo chiều xu hướng tăng từ mức thấp nhất ngày 31 tháng 3 là 1,677.61$. Mô hình gợi ý mục tiêu ở mức 1,776$.

Biểu đồ vàng khung thời gian hàng giờ

Vùng kháng cự ở mức 1,830$, một phá vỡ phía trên có thể dẫn đến mức tăng trong phạm vi 1,837$ – 1,843$. Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại này đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 1,828$. Nó không có khả năng kiểm tra một đường xu hướng giảm.

Giá vàng có thể phá vỡ kháng cự ở mức 1,828$

Thay vào đó, đầu tiên giá vàng có thể giảm xuống 1,770$. Bản chất của kỳ vọng giảm dự kiến ​​vẫn chưa rõ ràng. Nó có thể là sự tiếp tục xu hướng giảm từ $2,072.50$ hoặc một sự điều chỉnh đơn giản chống lại mức tăng từ 1,676.10$.

bình chọn post