SINGAPORE, ngày 23 tháng 8 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự 1,795$, vì nó đã ổn định quanh mức hỗ trợ 1,775 USD/ounce.

Biểu đồ Vàng ngày 23 tháng 8 khung hàng giờ

Các tín hiệu đã chuyển sang xu hướng tăng, khi kim loại này không thể phá vỡ hỗ trợ một vài lần. Trong khi đó, nó đã leo lên trên ngưỡng kháng cự 1,785$.

>>>> Đọc thêm: Xu hướng là gì?

Đợt điều chỉnh được kích hoạt bởi mức kháng cự tại $1,795 được cho là đã kết thúc. Xu hướng tăng từ mức thấp nhất ngày 9 tháng 8 là $1,684.37 có thể đã tiếp tục hướng tới đường xu hướng giảm.

Việc phá vỡ xuống dưới mức $1,775 có thể gây ra mức giảm xuống mức 1,759$. 

Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại này đã cố gắng dao động trên mức hỗ trợ ở mức 1,773$, được củng cố bởi một hỗ trợ khác ở mức 1,765$. Việc tăng tới mức 1,800$ dường như là một lựa chọn dễ dàng hơn đối với vàng.

Biểu đồ Vàng ngày 23 tháng 8 khung hàng ngày

Việc phá vỡ lên trên mức $1,800 có thể mở đường cho giá hướng tới phạm vi $1,828 – $1,862.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post