SINGAPORE, ngày 12 tháng 8 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự ở mức 1,759 USD/ounce, một phá vỡ lên trên có thể dẫn đến giá tăng trong phạm vi 1,768 – 1,785 USD.

Biểu đồ vàng ngày 12 tháng 8 khung hàng giờ

Đợt tăng từ mức thấp nhất ngày 9 tháng 8 là $1.684,37 đã kéo dài. Nó được thúc đẩy bởi sóng c, có thể kết thúc quanh mức 1,759$ hoặc kéo dài tới 1,785$.

Dựa trên phân tích dự báo về sự sụt giảm từ $1,832, sóng c có thể mở rộng tới $1,784, vì nó đã di chuyển trong một thời gian ngắn phía trên mức $1,748. Nó có thể phát triển hướng tới $1,768 nhiều hơn.

Hỗ trợ ở mức $1,743, một phá vỡ phía dưới mức này có thể gây ra đợt giảm xuống $1,728.

Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại có thể đang quay trở lại đường xu hướng tăng.

Biểu đồ Vàng ngày 12 tháng 8 khung hàng ngày

Sự phục hồi có thể kết thúc trong phạm vi $1,765 – $1,785, được hình thành bởi mức dự báo 38.2% và mức kháng cự giả định được thiết lập bởi đường xu hướng.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post