SINGAPORE, ngày 23 tháng 7 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ở mức 1,810 USD/ounce; giá phá vỡ lên trên có thể dẫn đến giá tăng trong phạm vi 1,815 – 1,825 USD.

Vàng có thể retest kháng cự ở mức 1,810$

Kim loại này đã hai lần không thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ở mức $1,795. Sự thất bại cho thấy sự hoàn thành của sóng C từ $1,824.75. Toàn bộ sự điều chỉnh từ mức $1,833.65 có thể đã hoàn thành.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Chỉ khi giá giảm xuống dưới $1,795 mới có thể xác nhận sự mở rộng của sóng C hướng tới mục tiêu cuối cùng là $1,785. Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại này đang có một động lực yếu. Tín hiệu có một chút lẫn lộn.

Tuy nhiên, các nến có bóng dưới đã xuất hiện vào thứ Tư và thứ Năm. Chúng đại diện cho mức hỗ trợ tốt trên $1,784 một chút.

Các nến có bóng dưới đã xuất hiện trong biểu đồ hàng ngày vào thứ Tư và thứ Năm

Một sóng C từ $1,749.20 đã sẵn sàng để tiếp tục. Nó có vẻ chưa hoàn thiện vì nó có khả năng đi vào phạm vi $1,897- $1,988.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post