Ngày 12 tháng 5 (Reuters) Vàng giao ngay có thể thoái lui mức độ vừa phải về mức 1,816$ và sau đó kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ở mức 1,847$/ounce, một phá vỡ phía trên có thể dẫn đến tăng lên 1,859$.

Kim loại đang trên một làn sóng C mạnh mẽ, có khả năng di chuyển đến 1,876$. Năm sóng nhỏ hơn tạo thành sóng C này. Cho đến nay, đã hoàn thành ba sóng nhỏ.

Làn sóng thứ tư (iv) đang tăng theo hướng 1,816$. Nó sẽ bị đảo ngược bởi một làn sóng hướng lên (v). Việc phá vỡ dưới 1,816$ có thể mở ra di chuyển của giá hướng tới mức 1,802$.

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng đi ngang trong hai ngày qua được coi là sự tích lũy xung quanh mức kháng cự 1,828$. Sự tích lũy có thể là do sự gia tăng từ mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 5 là 1,769.20$, đã tăng quá mạnh để có thể duy trì.

Biểu đồ vàng giao ngay khung hàng ngày

Kim loại này vẫn có khả năng tăng theo đường xu hướng giảm thiết lập mức kháng cự xung quanh mức giá 1,850$.

bình chọn post