SINGAPORE, ngày 26 tháng 7 (Reuters) – Các tín hiệu là không rõ ràng đối với vàng giao ngay, vì nó đang củng cố trong một mẫu hình Nêm giảm.

Cho rằng mô hình Nêm hình thành sau một xu hướng tăng. Nó có thể là một mẫu hình tiếp tục tăng giá. Điều này được xác nhận khi giá vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự tại $1,815.

Biểu đồ hàng giờ của Vàng giao ngay

Việc phá vỡ bên dưới $1,795 có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Mẫu hình nêm có thể được xác nhận là một mẫu hình giảm giá. Về cơ bản là thiên lệch hướng về phía tăng giá.

Trên biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay, vẫn chưa có một tín hiệu thuyết phục nào cho thấy đợt điều chỉnh từ ngày 15 tháng 7 đã kết thúc. Và cũng không có tín hiệu mạnh nào cho thấy sự điều chỉnh sẽ kéo dài.

Xu hướng sideways có khả năng kết thúc bằng một động thái mạnh.

Biểu đồ hàng này của Vàng giao ngay

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post