SINGAPORE, ngày 14 tháng 7 (Reuters) – Các tín hiệu không rõ ràng đối với vàng giao ngay; khi nó lại thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự tại $1.813/ounce.

Sự thất bại cho thấy một sự củng cố mạnh mẽ xung quanh mức này. Kim loại có thể tiếp cận mức hỗ trợ tại $1.789 một lần nữa. Mức tăng lên $1,818 có thể xác nhận sự phá vỡ bên trên mức $1,813 và mục tiêu giá là $1,833.

Mặc dù vàng đang tiến đến mức $1,813, nhưng nó vẫn còn quá sớm để kết luận rằng đây là cuộc tấn công thực sự của người mua hoặc là một cuộc tấn công giả. Mức giảm xuống bên dưới $1,797 có thể báo hiệu sự hình thành của một mô hình hai đỉnh double tops.

Trên biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay, kim loại này đang cưỡi trên sóng c và có khả năng đi vào phạm vi $1,840 – $1,897. Tuy nhiên, sự tích lũy quanh mức $1,806 có vẻ chưa hoàn thiện. Nó sẽ được coi là hoàn thiện khi vàng tăng trên $1,818.

Biểu đồ hàng giờ của Vàng giao ngay

Biểu đồ hàng ngày của Vàng giao ngay

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post