SINGAPORE, ngày 9 tháng 9 (Reuters) – Vàng giao ngay 9/9/2021 có thể kiểm tra mức hỗ trợ ở mức $1.773 / ounce.

Biểu đồ Vàng giao ngay 9/9/2021 khung daily

Mức phá vỡ dưới đây có thể khiến giá giảm xuống $1.739.

Xu hướng tăng từ $1.684,37 đã đảo ngược, như được đề xuất bởi mức giảm sâu từ đỉnh ngày 3 tháng 9 là $1.833,80. 

Xu hướng được thúc đẩy bởi sóng c, sóng thứ ba của chu kỳ ba sóng từ $1.677,61.

Sóng này ngắn hơn nhiều so với sóng a. 

Cho thấy sự hình thành của một mô hình nêm giảm giá. 

Mức kháng cự ở mức $1.800, nếu giá phá vỡ mức này có thể tăng lên đến $1.828.

Trên biểu đồ hàng giờ, sóng c có thể được chia thành năm sóng. 

Biểu đồ Vàng giao ngay 9/9/2021 khung hourly

Cấu trúc này là một trong những đặc điểm tiêu biểu của sóng c.

Sự sụt giảm hiện tại quan sát chặt chẽ một tập hợp các mức dự báo trên đà tăng từ $ 1.716,57. Mức 100% là $ 1,782 đã kích hoạt một đợt phục hồi yếu có thể đã kết thúc ở mức $ 1,792. 

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post