Vàng giao ngay 21/9 có thể retest mức hỗ trợ $ 1,744

SINGAPORE, ngày 21 tháng 9 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ $1.744/ounce,

Sự phá vỡ xuống dưới ngưỡng có thể gây ra sự sụt giảm trong phạm vi $ 1,724- $ 1,736.

Biểu đồ Vàng giao ngay 21/9 khung hourly

Việc giảm từ đỉnh ngày 3/9 là $1.833,80 đã áp dụng chế độ năm sóng.

Vàng giao ngay 21/9 đang di chuyển trên một làn sóng mạnh mẽ (3).

Dự kiến sóng này sẽ mở rộng đến $1.724 đô la vì nó đã đi xuống dưới mức 123,6% của mức dự kiến là $1.744 trong một thời gian ngắn.

Mức kháng cự ở mức $ 1,768, sự bứt phá trên có thể dẫn đến mức tăng lên $ 1,776.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post