Vàng giao ngay 20/9 có thể test ngưỡng hỗ trợ ở mức $ 1,743

SINGAPORE, ngày 20 tháng 9 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ $ 1.743 / ounce,

Sự phá vỡ dưới mức này có thể khiến giá rơi vào phạm vi $ 1,724- $ 1,736.

Biểu đồ Vàng giao ngay 20/9 khung hourly

Xu hướng giảm từ đỉnh ngày 3/9 là $ 1.833,80 đã áp dụng chế độ năm sóng.

Vàng giao ngay 20/9 đang di chuyển trên một làn sóng mạnh mẽ (3), có khả năng mở rộng đến $ 1.724.

Mức tăng từ đáy ngày 8/9 là $ 1,781,30 đã gần như bị đảo chiều.

Sự đảo chiều báo hiệu sự tiếp tục của sóng (3).

Phần mở rộng của đà bật lên này có thể được giới hạn ở mức $ 1,763.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post