Vàng giao ngay 17/9 có thể kết thúc tăng trong vùng kháng cự $ 1,763 – $ 1,768

SINGAPORE, ngày 17 tháng 9 (Reuters)Vàng giao ngay có thể kết thúc đà tăng trong vùng kháng cự $ 1,763- $ 1,768 mỗi ounce và kiểm tra lại mức hỗ trợ ở mức $ 1,744.

Biểu đồ Vàng giao ngay 17/9 khung hourly

Sự sụt giảm từ đỉnh ngày 3/9 là $1.833,80 thông qua chế độ năm sóng.

Trong khi mức tăng từ đáy ngày 8/9 là $1.781,30 bao gồm ba sóng nhỏ.

Dựa trên cấu trúc này, sự sụt giảm mạnh vào thứ Năm có thể được thúc đẩy bởi một làn sóng mạnh mẽ (3), đã đi xuống dưới ngưỡng cản quan trọng ở mức $1.756.

Nó có khả năng mở rộng lên $ 1,724.

Trên biểu đồ hàng ngày, kim loại này đang giảm xuống đường xu hướng thấp hơn của một mô hình cái nêm, khoảng $ 1,684.

Biểu đồ Vàng giao ngay 17/9 khung daily

Mục tiêu thực tế có thể là $ 1,739.

Sự sụt giảm hiện tại được coi là sự tiếp nối của xu hướng giảm từ $ 2.072,50.

Cuối cùng, xu hướng này sẽ kéo dài dưới 1.677,61 đô la.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post