Vàng giao ngay 15/9 có thể giảm xuống $1.792

SINGAPORE, ngày 15 tháng 9 (Reuters)Vàng giao ngay có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.798 USD / ounce và giảm xuống $1.792, sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự $1.807.

Biểu đồ Vàng giao ngay 15/9 khung hourly

Sự thất bại cho thấy sự hoàn thành của sóng c.

Đây làn sóng thứ ba của đợt bật lên từ mức thấp nhất ngày 8/9 là $1,781,30.

Xu hướng giảm trước đó từ đỉnh ngày 3/9 là $1.833,80 

Xu hướng này đã áp dụng chế độ năm sóng, được coi là phần đầu tiên của xu hướng giảm lớn hơn.

Phần thứ ba của xu hướng có thể mới bắt đầu, đang phát triển theo hướng $ 1,782.

Việc bứt phá trên $ 1,807 có thể dẫn đến đà tăng trong phạm vi $ 1,815- $ 1,823.

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang củng cố trong một mô hình nêm lớn.

Biểu đồ Vàng giao ngay 15/9 khung daily

Nó được dự đoán sẽ giảm về phía đường xu hướng thấp hơn của mô hình quanh mức $ 1,684.

Việc giảm từ đỉnh ngày 3/9 là $ 1,833,80 bao gồm ba đợt sóng nhỏ.

Một làn sóng đi xuống c vẫn chưa diễn ra.

Làn sóng này có thể di chuyển trong một vùng có giới hạn vào khoảng $ 1,739- $ 1,773.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post