USD/SGD đảo chiều mạnh hơn trong các giao dịch đầu phiên London.

Không phá vỡ được mức 1.3180, các mức hỗ trợ NEER SGD cao (+ 0,5%).

Cơ sở của 21 ngày BB hạn chế hơn nữa nhược điểm.

Tỷ giá USD/SGD kéo dài trong khoảng 1.3205-08, giao dịch trong khoảng 1.3181-1.3206 cho đến nay.

Mức kháng cự tại 1.3222 đường DMA 5, ở mức 1.3276 đường DMA 21.

Biểu đồ hàng ngày cặp USD/SGD
bình chọn post