USD/JPY thông qua nền tảng mây Ichimoku, lên mức 109.19 EBS qua đêm.

Biểu đồ JPY EBS ngày 3 tháng 8 khung hàng ngày

Biến thể Delta lan rộng, gia tăng sự lo ngại tình hình phục hồi của Hoa Kỳ, lợi suất Hoa Kỳ thấp hơn.

Mức tăng nhỏ từ khi lên tới 109.37 nhưng mức tăng hạn chế, thị trường vẫn náo nhiệt.

Đám mây Ichi hàng ngày ở mức 109.29 – 110.12 hôm nay, đường 100-DMA trong đám mây ở mức 109.60.

Trạng thái tránh rủi ro khiến lợi suất của Hoa Kỳ giảm trở lại, Tsy 10s xuống 1.151%, bây giờ là 1.179%.

Biểu đồ US 10YT ngày 3 tháng 8 khung hàng ngày

Một lần nữa, một vài tuỳ chọn lớn sắp hết hạn – 109.25$ là 332 triệu, 110.00$ là 775 triệu.

Giá Bids của Nhật Bản vẫn hướng tới 109.00, chào giá từ trước mức 109.50.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post