Ngày 27/9 USD/JPY tăng mạnh từ mức thấp nhất hôm thứ Tư tuần trước 109.12; lên 110.79 phiên New York vào thứ Sáu.

Phiên châu Á cho đến ngày hôm nay ở mức rất tốt 110.65-79 EBS, tốt nhất kể từ mức 110.80 ngày 11 tháng 8.

Biểu đồ USDJPY daily ngày 27 tháng 9

Dưới mức cao nhất vào ngày 7 tháng 7 110.81, ngày 6 tháng 7 110.99.

Mức thấp nhất được nhìn thấy ở vị trí trước 109.00, 109.11-12 kể từ ngày 16 tháng 8.

Lợi suất của Hoa Kỳ tăng trở lại, Tsy 10s từ mức thấp nhất 1.309% vào thứ Năm lên 1.466% vào thứ Sáu

Biểu đồ lợi suất Mỹ daily ngày 27 tháng 9

Lợi suất Mỹ tăng vọt có thể tiếp tục do nhu cầu bảo hiểm rủi ro lớn.

Evergrande Trung Quốc đáng lo ngại, Nikkei giảm mạnh trong tuần trước.

Nikkei đã tăng vào cuối tuần, từ 29.573 mức thấp nhất hôm thứ Tư xuống 30.414 hôm nay.

Biểu đồ chỉ số Nikkei ngày 27 tháng 9

Nhiều người cho rằng USD/JPY dừng ở mức 110.85+, 111,00+, 111,20+, giá bid hướng tới mức 110.50.

Quyền chọn chính hết hạn hôm nay với mức 110.00 strike khoảng 880 triệu đô la, ở mức 110.50 là 1,1 tỷ đô la.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post