Biểu đồ USD/JPY chỉ ra mức tăng lớn hơn.

Tuy nhiên cuộc thảo luận về các đề nghị chắc chắn được tập hợp vào khoảng 112.00 có thể hạn chế mức tăng.

Biểu đồ JPY daily ngày 6 tháng 10

Thị trường giao ngay đã tăng từ 111.46 lên 111.79 vào thứ Tư theo dữ liệu của EBS

>>>>> Đọc thêm: Spot Market là gì?

Đồng đô la tăng giá khi giá ngành năng lượng tăng cao thúc đẩy nỗi lo lạm phát.

Lợi tức kho bạc Mỹ tăng đã giúp USD/JPY phục hồi.

Tương quan giữa USD/JPY so với EUR/JPY 30/60 ngày trong nhật ký đều cao hơn +0.50.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post