Tăng 0.2% với sức mạnh trú ẩn an toàn của USD – EUR/JPY và AUD/JPY ổn định

Sự không chắc chắn sau khi FOMC đưa ra rất ít dấu hiệu về quan điểm đồng thuận.

Có cảm giác rằng sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang nguội dần

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu Nhật Bản trong tuần trước.

Biểu đồ: Các đường Tenkan và Kijun nằm ngang, báo hiệu sự tích luỹ.

Mây Ichi trong biểu đồ JPY ngày 19 tháng 8 khung daily

Mức thấp nhất của đám mây Ichimoku 110.00 đang chịu áp lực, phá vỡ mục tiêu đỉnh mây 110.4.

Trước đó mức thấp nhất 109.75 và 110.00 666 triệu strikes ngưỡng hỗ trợ kháng cự ban đầu.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post