Tâm lý của tiêu dùng Mỹ rất yếu khiến lợi suất giảm trở lại – một lần nữa.

Chỉ số tâm lý thị trường của Mỹ giảm khiến Fed dừng việc bình thường hóa?

Khi kỳ vọng giảm dần và đẩy tỷ giá của Mỹ xuống, USD/JPY sẽ theo sau.

Từ mức 110.46, USD/JPY giảm xuống 109.55 hôm thứ Sáu phiên Châu Á cho đến hôm nay là 109.57-75.

Biểu đồ JPY ngày 15 tháng 8 khung hàng ngày

Một số giao dịch mua của Nhật Bản đã tăng giá, liệu còn nhiều hơn nữa? Các nhà nhập khẩu, các nhà đầu tư đã để mắt đến.

Thị trường vẫn vắng vẻ trong kỳ nghỉ lễ, các điều kiện khiến thị trường di chuyển không rõ ràng có thể tiếp tục.

Một số quyền chọn gần hết hạn – 109.15 – 30 tổng cộng 564 triệu đô la.

Biểu đồ các quyền chọn gần hết hạn ngày 15 tháng 8

Lợi suất Hoa Kỳ giảm mạnh vào thứ Sáu, lợi tức kho bạc 10s 1.364% đến 1.280%.

Biểu đồ US 10Y ngày 15 tháng 8 khung hàng ngày

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post