Đợt kiểm tra phía tăng giá vào hôm thứ Hai bị từ chối, đợt kiểm tra qua đêm giảm xuống còn 109.42.

Phạm vi cốt lõi 109.50 – 110.00 có khả năng xảy ra khi Powell phát biểu trong Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.

Phiên châu Á cho tới thời điểm hiện tại trong phạm vi 109.67 – 72 EBS, khá yên tĩnh. Ngày hôm qua ở trong phạm vi 109.42 – 88, pivot 109.65 ở đường DMA 100.

Biểu đồ JPY EBS ngày 25 tháng 8 khung daily

Hỗ trợ lợi tức Hoa Kỳ tốt hơn, lợi suất kho bạc 10 năm tăng tới 1.299% khi phiên Mỹ (New York) đóng cửa.

Biểu đồ US10YT ngày 25 tháng 8 khung daily

Quyền chọn hết hạn hôm nay – phạm vi 109.50 – 65 tổng cộng 742 triệu đô, 109.85 – 90 tổng cộng 1.2 tỷ đô.

Biểu đồ các quyền chọn USD/JPY hết hạn ngày 25 tháng 8

Ngoài ra, tổng cộng 1.2 tỷ đô trong khoảng 108.50 – 109.10 strikes 1.2 tỷ đô la.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post