• Đây có thể là một ngày quan trọng đối với đồng USD vì rủi ro kép lớn rất rõ ràng
  • Dollar có thể bị ảnh hưởng nếu FED chứng minh số liệu đúng về lạm phát 
  • USD/JPY đã giao dịch trong một phạm vi chặt chẽ 109.45 – 109.68 vào thứ Năm
  • Một cuộc thảo luận về các đề nghị liên quan đến các quyền chọn trong vùng lân cận của 109.65
  • Tuy nhiên, những người mua USD/JPY vẫn có hy vọng bởi vì các “bẫy gấu” xuất hiện gần đây
  • Tương quan USD/JPY, EUR/JPY trong nhật ký 30 ngày dưới +0,5; đây là mối quan hệ yếu

Biểu đồ luồng dữ liệu luồng EBS

Biểu đồ dữ liệu luồng EBS

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post