USD/CHF đã lao dốc theo đúng nghĩa đen vào ngày hôm qua; giảm từ 0,9261 xuống 0,9133 EBS

CHF và JPY được hưởng lợi lớn nhất từ ​​các giao dịch rủi ro gần đây

Giao dịch theo kỳ vọng lạm phát có thể chấm dứt ngay bây giờ với sự lan rộng của COVID-D

USD/CHF 0,9148-55 cho đến thời điểm hiện tại ở phiên Á, bình ổn với rất ít động thái được ghi nhận

Xu hướng tiếp tục giảm, đặc biệt là với các điểm bên dưới 0,9156 100-DMA

Một số ngưỡng hỗ trợ bên dưới mức 0,9100

Hình ảnh biểu dồ giá ngày của USDCHF

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post