PMI Là Gì? Chỉ Số PMI Có Vai Trò Như Thế Nào?

Một trong những công cụ phổ biến cung cấp thông tin về các điều kiện hiện tại và tương lai của một doanh nghiệp cho những người ra quyết định, nhà phân tích và nhà đầu tư của công ty đó là chỉ số PMI.

Bài viết này cung cấp thông tin về chủ đề PMI là gì, 3 tổ chức chính tạo ra chỉ số kinh tế này, quy trình liên quan đến việc tạo ra chỉ số PMI, phương pháp tính toán và việc sử dụng nó trong nền kinh tế.

PMI Là Gì?

1. PMI LÀ GÌ?

Vậy chỉ số PMI là gì? Chỉ số quản lý thu mua (Purchasing Managers Index – PMI) là một chỉ số kinh tế bao gồm các báo cáo và khảo sát hàng tháng từ các công ty sản xuất trong khu vực tư nhân. Chỉ số khảo sát các nhà quản lý sản phẩm – những cá nhân mua nguyên vật liệu cần thiết để một công ty sản xuất sản phẩm của mình.

PMI được các nhà đầu tư sử dụng để cung cấp một ý tưởng rõ ràng về những gì các nhà quản lý mua hàng định hướng tương lai ngành của họ. Kết quả của PMI có thể cho thấy tâm lý thị trường và đôi khi mang lại ý tưởng tốt cho các quyết định giao dịch.

2. TỔ CHỨC TẠO RA CHỈ SỐ PMI

Có ba tổ chức tạo ra Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) cụ thể là:

 • Institute for Supply Management (ISM) – Thành lập năm 1915, có trụ sở chính tại Arizona, Hoa Kỳ
 • Viện Quản lý Vật liệu và Mua hàng Singapore (SIPMM) – Thành lập năm 1972, Đặt tại Singapore
 • IHS Markit Group – Đặt tại London. IHS được thành lập vào năm 1959, Markit sáp nhập vào IHS vào năm 2016.

Giá trị PMI và các thành phần của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp cho những người ra quyết định, nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư.

3. CHỈ SỐ PMI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Chỉ số người quản lý mua hàng hoạt động bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các nhà quản lý mua hàng trong lĩnh vực sản xuất. Dữ liệu này được sử dụng để đánh giá các điều kiện của ngành và cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng tăng trưởng trong tương lai – hoặc thiếu – trong ngành.

Một tổ chức nổi bật sản xuất PMI là Viện Quản lý Cung ứng (ISM). Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) do ISM phát hành và tổng hợp hàng tháng. Giá trị PMI dựa trên cuộc khảo sát được tiến hành hàng tháng và được gửi đến các giám đốc điều hành cấp cao của hơn 400 công ty thuộc 19 ngành công nghiệp chính được tính theo đóng góp của họ vào GDP của Hoa Kỳ.

PMI Là Gì?

Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) tập trung chủ yếu vào 5 lĩnh vực khảo sát chính:

 • Việc làm
 • Đơn hàng mới
 • Sản xuất
 • Mức tồn kho
 • Giao hàng của nhà cung cấp

Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cân nhắc cả năm cuộc khảo sát này như nhau. PMI là một số nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

 • Nếu PMI trên 50, nó thể hiện sự mở rộng khi so sánh với tháng trước.
 • Nếu giá trị PMI giảm xuống dưới 50, nó cho thấy sự co lại trong khi giá trị PMI là 50 cho thấy không thay đổi.

4. CÁCH TÍNH CHỈ SỐ PMI

PMI được tính toán bằng các cuộc khảo sát và đặt ra câu hỏi liệu các nhà quản lý thu mua cho rằng điều kiện kinh doanh và ngành đã được cải thiện, không đổi hay xấu đi so với tháng trước.

Các cuộc khảo sát đưa ra trọng số bằng nhau cho một số danh mục, được chấm điểm riêng bởi những người quản lý mua hàng tham gia. Các danh mục bao gồm số lượng đơn đặt hàng mới, lĩnh vực sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp, hàng tồn kho của công ty và số liệu việc làm.

Các câu trả lời của người quản lý mua hàng được kết hợp để đưa ra điểm số tổng thể cho PMI của tháng đó. Điểm trên 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất mở rộng, điểm dưới 50 cho thấy sự suy giảm và điểm 50 cho thấy không thay đổi so với tháng trước.

PMI Là Gì?

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) có thể được tính bằng công thức sau:

Chỉ số của người quản lý mua hàng (PMI) = [P1 * 1] + [P2 * 0,5] + [P3 * 0]

Trong công thức trên, P1 bằng với số phần trăm câu trả lời báo cáo ‘sự cải thiện’. P2 đại diện cho phần trăm câu trả lời ‘không thay đổi’ trong khi P3 là phần trăm câu trả lời ‘bị giảm chất lượng’.

5. VAI TRÒ CỦA CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ?

Vậy trong nền kinh tế, vai trò của chỉ số PMI là gì? PMI đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước vì nó là một công cụ ra quyết định cần thiết cho cả nhà quản lý và nhà cung cấp. PMI cung cấp thông tin về các điều kiện hiện tại và tương lai của doanh nghiệp cho những người ra quyết định, nhà phân tích và nhà đầu tư của công ty. Một số vai trò chính của PMI như sau:

 1. Các nhà cung cấp tuân theo các giá trị PMI của một công ty cụ thể để ước tính lượng nhu cầu trong tương lai đối với các sản phẩm mong muốn. Chỉ số của người quản lý mua hàng cũng cho phép nhà cung cấp biết khách hàng của họ có bao nhiêu hàng tồn kho và do đó, nó có thể ảnh hưởng đến số lượng sản xuất do khách hàng của họ tạo ra.
 2. Thông tin do PMI cung cấp về cung và cầu có thể ảnh hưởng đến giá tính của nhà cung cấp. Nhà sản xuất có thể chấp nhận mức tăng giá từ các nhà cung cấp của mình khi tốc độ tăng của các đơn đặt hàng mới tăng lên. Trong khi, nếu đơn đặt hàng mới giảm, nhà sản xuất phải giảm giá và yêu cầu chi phí thấp hơn cho các phần mà họ mua.
 3. PMI có thể được một công ty sử dụng trong việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm, quản lý các cấp độ nhân viên và cả trong việc dự báo dòng tiền.
 4. Chỉ số quản lý mua hàng cũng được các nhà đầu tư sử dụng như một chỉ báo hàng đầu về điều kiện kinh tế. PMI đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp bao gồm GDP, Sản xuất công nghiệp và Việc làm.

6. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA PMI LÀ GÌ?

Chỉ số PMI có những ưu điểm và nhược điểm sau:

6.1. Lợi ích của việc sử dụng PMI là gì?

 • Một trong những lợi ích của việc sử dụng PMI là thực tế là chúng bao gồm các câu trả lời dựa trên dữ liệu cho các câu hỏi về điều kiện kinh doanh thực tế. Điều này có nghĩa là các phát hiện trong PMI dựa trên dữ liệu cứng chứ không phải là ý kiến ​​hoặc các phép đo dựa trên độ tin cậy.
 • PMI có thể là các chỉ số hiệu quả về sức khỏe nền kinh tế nhờ những hiểu biết sâu sắc về việc làm, đơn đặt hàng, hàng tồn kho và tăng trưởng do các nhà quản lý mua hàng cung cấp.
 • Một lợi ích khác của việc sử dụng PMI là chúng thường là loạt dữ liệu kinh tế đầu tiên được công bố mỗi tháng, có nghĩa là chúng là một chỉ báo sớm cho sự tăng trưởng của ngành so với tháng trước.

6.2. Hạn chế của việc sử dụng PMI là gì?

 • Báo cáo PMI chỉ có thể được sử dụng để đánh giá sức khỏe của khu vực sản xuất, thay vì toàn bộ lực lượng lao động.
 • Trong khi lĩnh vực sản xuất từng được coi là tiêu chuẩn quan trọng đối với các nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Mỹ, thì tầm quan trọng của nó đang dần suy giảm. Các báo cáo hàng tháng khác, chẳng hạn như báo cáo phi sản xuất về kinh doanh – một cuộc khảo sát về lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ – đã được sử dụng rộng rãi hơn như một phong vũ biểu cho sức khỏe kinh tế.

7. TÓM LƯỢC

Bài viết trên của TradaFX đã phân tích chi tiết chủ đề PMI là gì, 3 tổ chức chính tạo ra chỉ số kinh tế này, quy trình liên quan đến việc tạo ra chỉ số PMI, phương pháp tính toán và việc sử dụng nó trong nền kinh tế.

Trong thế giới tài chính, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng PMI vì nó là một chỉ báo hàng đầu về điều kiện kinh tế. Chiều hướng của PMI có thể dự báo trước những thay đổi của xu hướng trong các ước tính chính về hoạt động kinh tế và sản lượng, chẳng hạn như GDP, Sản xuất công nghiệp và Việc làm.

Tìm Hiểu Thêm :

Ảnh Hưởng Của CPI, PPI, ISM Tác Động Như Nào Đến Forex
GDP (Gross Domestic Product) Là Gì? Ứng Dụng GDP Vào Giao Dịch Forex
Spread là gì? Cách tính phí Spreads trong Forex

3.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Brokers Được Cấp Phép
OANDA uy tín với thời gian trường tồn trên thị trường tài chính kéo dài gần 3 thập kỷ
FXGT hiện là đối tác uy tín tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia,Thailand và Châu Phi
Được thành lập vào năm 2009 bởi Finvasia Group, Fxview có trụ sở tại Limassol, Cyprus

Amega Global Ltd hiện là một công ty đầu tư, được cấp phép bởi FCA ( Mauritius ).

IG Nằm Trong Top Những Tổ Chức Hàng Đầu Về Giao Dịch Trực Tuyến.

Dukascopy là sàn giao dịch chuyên nghiệp,uy tín phù hợp với nhiều nhà giao dịch
Rakuten Securities là nhà môi giới ngoại hối,chỉ số đến từ tokyo

Tham gia IC Markets để trải nghiệm chênh lệch và điều kiện giao dịch tốt nhất.

FBS – nhà môi giới Forex chân thành và đáng tin cậy của bạn