Fasapay

Nhận Tiền Hoàn Phí dựa trên Khối Lượng Giao Dịch của bạn.

Được đăng ký và thành lập vào năm 2011, FasaPay là nhà cung cấp hệ thống thanh toán trực tuyến chuyên cung cấp cổng thanh toán trực tuyến cho thị trường giao dịch ngoại hối bán lẻ. Tại thời điểm viết bài, Fasapay tự hào có hơn 500.000 thành viên sử dụng cổng thanh toán