Chuyển Khoản Ngân Hàng

OANDA uy tín với thời gian trường tồn trên thị trường tài chính kéo dài gần 3 thập kỷ
FBS – nhà môi giới Forex chân thành và đáng tin cậy của bạn

Chuyển Khoản Ngân Hàng là một hình thức chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng nhà nước hoặc giao dịch chuyển tiền tín dụng thanh toán từ người ( hoặc tổ chức triển khai ) này sang người ( hoặc tổ chức triển khai ) khác, dưới dạng tiền điện tử trong thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc tiền mặt trải qua chuyển khoản qua ngân hàng tiền mặt tại những quầy thanh toán giao dịch ngân hàng nhà nước .