Phiên Mỹ (New York) là một trong những phiên giao dịch có tính thanh khoản cao nhất. Thời gian giao dịch trùng với phiên London được coi là khoảng thời gian thanh khoản cao nhất trong ngày.

I. Giờ mở cửa phiên New York

Phiên Mỹ (New York) mở cửa lúc 08:00 AM ET và đóng cửa lúc 05:00 PM ET. “Thời gian trùng” diễn ra khi thời gian giao dịch phiên Mỹ trùng với thời gian giao dịch phiên London. Phiên giao dịch London mở cửa lúc 03:00 AM ET và đóng cửa lúc 12:00 PM ET; vì thế thời gian trùng diễn ra giữa 08:00 AM ET và 12:00 PM ET.

Trong khoảng thời gian trùng, phiên Mỹ có thể giao dịch gần giống như phiên London.

Khoảng đầu phiên New York thường biến động hơn so với thời gian cuối ngày. Sự “trùng lặp” là khi các phiên London và phiên Mỹ trùng lặp với nhau theo đúng nghĩa đen. Đây là hai thị trường trung tâm lớn nhất thế giới. Trong khoảng thời gian bốn giờ này, có thể thấy các biến động lớn và nhanh chóng trong thời gian trùng khi có một lượng lớn thanh khoản gia nhập thị trường.

Đồ thị dưới đây cho thấy trong thời gian trùng (giữa hai đường xanh) của hai thị trường lớn nhất, biến động trung bình theo giờ của cặp EUR/USD đạt mức cao.

Các chuyển động trung bình hàng giờ của cặp EUR/USD

Để giao dịch trong khoảng thời gian trùng, các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược phá vỡ tận dụng các biến động tăng có thể thấy trong khoảng thời gian này.

Ví dụ cho chiến lược phá vỡ trong Phiên Mỹ sử dụng cặp EUR/USD được chỉ ra dưới đây:

Chiến lược phá vỡ trong Phiên Mỹ sử dụng cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD hình thành một mô hình tam giác. Trong thời gian trùng, giá của cặp tiền EUR/USD đã phá vỡ. Một khi nhà giao dịch giải quyết được chính xác việc quản lý rủi ro; việc tham gia giao dịch có thể được sắp xếp với bất kỳ cơ chế hỗ trợ kháng cự liên quan.

II. Giao dịch cuối phiên New York

Khi phiên giao dịch London đóng cửa, các biến động sẽ có xu hướng giảm mạnh. Từ đồ thị mà chúng ta đã xem xét phía trên, biến động trung bình theo giờ hàng ngày của EUR/USD, ta có thể thấy một nhịp khác biệt rõ rệt trong biến động trung bình theo giờ ở cuối phiên giao dịch Mỹ.

Giao dịch cuối phiên New York

Có thể nhìn thấy, phần cuối Phiên Mỹ (New York) biểu thị ít sự biến động hơn. Bởi biến động trung bình theo giờ nhỏ hơn trong cuối phiên giao dịch, các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược giao dịch khác nhau, ví dụ như chiến lược giao dịch trong phạm vi.

Sử dụng chiến lược giao dịch trong phạm vi, nhà giao dịch tận dụng được các mức hỗ trợ cũng như mức kháng cự. Đồ thị dưới đây là một ví dụ về giao dịch trong phạm vi. Khi giá di chuyển lên giới hạn trên (đường màu đỏ), các trader sẽ tìm cách bán cặp tiền tệ. Khi giá di chuyển xuống giới hạn dưới (đường màu xanh lá), họ sẽ tìm cách mua cặp tiền tệ.

Tư duy đằng sau việc sử dụng chiến lược giao dịch trong phạm vi là khi biến động giảm, mức hỗ trợ và kháng cự khó có thể bị phá vỡ. Do đó, chiến lược giao dịch trong phạm vi có nhiều khả năng mang lại lợi ích hơn.

Chiến lược giao dịch trong phạm vi trong phiên Mỹ

III. Cặp tiền tệ thích hợp nhất để giao dịch trong phiên giao dịch New York

Cặp ngoại hối thích hợp nhất trong Phiên Mỹ (New York) là các cặp tiền tệ chính. Ví dụ như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY, và USD/CHF. Các cặp tiền tệ này sẽ là các cặp có tính thanh khoản cao nhất trong phiên giao dịch Mỹ. Đặc biệt là cặp EUR/USD trong khoảng thời gian giao dịch trùng.

Mỗi phiên giao dịch ngoại hối có những đặc trưng riêng, phiên London sau phiên New York, và sau đó là phiên châu Á.

Tính thanh khoản sẽ dẫn tới giảm chi phí spreads và vì thế, giảm các chi phí giao dịch. Trong khoảng thời gian trùng, sự kết hợp của sự biến động cùng với tính thanh khoản tăng lên sẽ có lợi cho hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối.

Theo DailyFX

bình chọn post