Các nỗ lực phục hồi USD/JPY ngày 23/9 có thể sẽ bị cản trở bởi đám mây Ichimoku

Vùng kháng cự của đám mây hàng ngày hiện nằm trong vùng 109,86-110,19

Biểu đồ USD/JPY ngày 23/9 khung daily

USD/JPY ngày 23/9 đã di chuyển trong phạm vi 109,78-109,98 vào thứ Năm, theo giá EBS

Tín hiệu Tenkan Sen/Kijun Sen được căn chỉnh một cách tiêu cực, có khả năng giá sẽ giảm

Sự phá vỡ dưới đáy 109,11 ngày 15 tháng 9, 22 tháng 9 sẽ khiến xu hướng ngày càng suy yếu 

Cần chú ý rằng EUR / JPY đã di chuyển trong phạm vi 128,35-128,89 cho đến nay. 

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post