Nhận định XAUUSSD ngày 17/9/2021

Khung thời gian 4 giờ.

Biểu đồ XAUUSSD ngày 17/9/2021 khung h1

Cấu trúc giảm giá được xác nhận.

Sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1780 đã giảm mạnh xuống mức giá 1750 mà không có sóng hồi.

Khả năng cao sẽ còn một đợt sóng hồi retest lại ngưỡng kháng cự này và đường xu hướng giảm một lần nữa.

Khi giá hồi về 1780 có thể chờ xuất hiện các thiết lập bán với XAUUSD .

Mục tiêu lợi nhuận sau sóng hồi lớn thứ hai là 1680.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/XAUUSD/ccATF87G/

Tradafx

 

bình chọn post