Nhận định XAUUSD tuần 36 từ 06 tháng 09

Khung thời gian 4 giờ. 

Biểu đồ nhận định XAUUSD tuần 36 từ 06 tháng 09

XAUUSD đang trong xu hướng tăng giá, hiện tại gặp ngưỡng kháng cự mạnh 1834. 

Ngưỡng kháng cự này cũng là Key level quan trọng để xác định xu hướng trung hạn sắp tới của XAUUSD

Với động lực tăng đang yếu dần thì hai trường hợp có khả năng xảy ra nhất

sẽ là giá thực hiện một sóng hồi lớn hoặc sẽ đảo chiều giảm giá. 

Với sóng hồi thì vùng 1775 là một vùng hỗ trợ quan trọng để cấu trúc tăng giá tiếp tục phát triên. 

Tại vùng giá này có thể tiếp tục theo dõi và tìm kiếm các thiết lập mua. 

Tuy còn trường hợp giá sẽ bật mạnh phá vỡ ngưỡng kháng cự 1834 và retest lại trước khi tiếp tục tăng giá.

Nhưng vì động lực đang yếu dần nên cần một sự tăng giá đột biến ở tại vị trí này. 

Hiện tại trường hợp này có nhiều yếu tố cản trở hơn nên khả năng sẽ ưu tiên giá hồi về vùng 1775 trước. 

Trong khi đó chúng ta sẽ có những tín hiệu bán ngắn hạn về vùng hỗ trợ này trước khi tiếp tục mua vào với XAUUSD

Tradafx

bình chọn post