Nhận định XAUUSD ngày 21/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ XAUUSD ngày 21/9/2021

Cấu trúc giá di chuyển sideway trong phạm vi 1747-1767.

Tại mức giá 1767 nếu xuất hiện tín hiệu bán có thể tham gia giao dịch với mục tiêu là 1747 và xa hơn là 1720.

Nếu tại mức giá này, giá tiếp tục tăng thì khả năng ngưỡng kháng cự 1780 sẽ xuất hiện tín hiệu bán.

Mục tiêu lợi nhuận lúc này là 1720 và 1680.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/XAUUSD/G3ZUuzCx/

Tradafx

bình chọn post