Nhận định XAUUSD ngày 2/9/2021

dưới góc nhìn tradafx nhận định xau usd. Khung thời gian sử dụng là H1.

Cấu trúc tăng giá.

Biểu đồ XAUUSD ngày 2/9/2021 khung H1

Giá sau khi hình thành mô hình tích lũy, và mô hình đảo chiều Vai Đầu Vai thì không có xác nhận tiếp tục tăng mà lại giảm xuống. 

Tuy nhiên sau khi giá giảm về ngưỡng hỗ trợ 1810 thì giá tiếp tục tăng với động lực không mạnh. 

Khả năng cao giá hình thành mô hình tích lũy mới là mẫu hình chữ nhật. 

Tại đây có ngưỡng kháng cự 1820 và ngưỡng hỗ trợ 1810. 

Với cấu trúc tăng thì chờ giá phá vỡ ngưỡng kháng cự 1820 và có retest cũng như xác nhận xu hướng tăng tại vùng này trước khi tiếp tục di chuyển. 

Mục tiêu lợi nhuận là vùng 1834. 

TradaFx

bình chọn post