Nhận định XAUUSD ngày 15/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ XAUUSD ngày 15/9/2021 khung H1

Cấu trúc giảm giá đã bị phá vỡ.

Giá đã phá Key level với một động thái tăng mạnh sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Tại mức giá hiện tại chờ xuất hiện retest xác nhận xu hướng tăng thì có thể tìm kiếm các thiết lập mua.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1820 và 1834.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/XAUUSD/xESDM5rw/

Tradafx

bình chọn post