Nhận định XAUUSD ngày 14/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ XAUUSD ngày 14/9/2021 khung H1

Sau một thời gian di chuyển ngang thì biên độ của XAUUSD ngày càng hẹp, khả năng cao giá đã gần hoàn thành mẫu hình tích lũy.

Với giá hiện tại thì khả có khả năng XAUUSD đã hoàn thành mẫu hình Contracting Flat, tuy nhiên với mức độ rủi ro của mô hình này thì nên chờ giá phá vỡ giảm hẳn dưới mức giá 1780 và hồi về vùng 1785-1788 retest trước khi giá tiếp tục giảm.

Ngoài ra vẫn có trường hợp giá sẽ phá vỡ tăng đến mức 1808 và hoàn thành mẫu hình Simple Flat, khi này có thể sẽ xuất hiện các tín hiệu phá vỡ giả và có thể tìm những lệnh bán ở vị trí tốt như này.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1750.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/XAUUSD/S0e3fm9k/

Tradafx

bình chọn post