Nhận định XAU/USD ngày 31/08/2021

Khung thời gian 1 giờ. 

Cấu trúc tăng giá.

Biểu đồ XAU/USD ngày 31/08/2021 khung H1

Xu hướng giá di chuyển trong kênh giá tăng. 

Hiện tại có hai ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1810 và 1795. 

Đợi các tín hiệu thiết lập tăng xuất hiện tại các vùng này thì có thể tham gia mua XAU

Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự 1834. 

Tradafx

bình chọn post