Nhận định USOIL ngày 21/9/2021

Khung thời gian 4 giờ.

Cấu trúc tăng giá được xác nhận.

Biểu đồ USOIL ngày 21/9/2021 khung H4

Giá hồi về vùng hỗ trợ 70.00.

Tại đây đợi xuất hiện các thiết lập tăng giá tại khung thời gian 1 giờ để có thể mua.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 74.00.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/USOIL/Hq1if8id/

Tradafx

bình chọn post