Nhận định USDJPY ngày 27/08/2021

Nhận định USDJPY ngày 27/08

Nhìn chung, tỷ giá USDJPY ngày 27/08/2021 đang dao động trong một phạm vi rộng. Gần đây, tỷ giá USDJPY đã vượt qua mức quan trọng là 110.

Ngày đầu tiên của Hội nghị chuyên đề Jackson Hole sẽ được tổ chức vào hôm nay. Trong thời gian này, hãy mong đợi sự biến động của USDJPY.

Hiện tại, USDJPY đang thử nghiệm phá vỡ bên dưới mức quan trọng 110. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 108.800 và vùng kháng cự tiếp theo là 110.800.

Nếu USDJPY tăng từ mức quan trọng 110, hãy tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn cho đến khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu lúc 22:00 (GMT + 8).

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post