Nhận định USDJPY ngày 25/08/2021

Nhận định USDJPY ngày 25/08

Nhìn chung, tỷ giá USDJPY ngày 25/08/2021 đang dao động trong một phạm vi rộng.

Xét kháng cự hỗ trợ:

Hiện tại, USDJPY đang tiến tới mức quan trọng là 110. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 108.800 và vùng kháng cự tiếp theo là 110.800.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn với USDJPY nếu nó vượt qua mức quan trọng 110.

Nguồn: ForexTrading

 

bình chọn post