Nhận định USDJPY ngày 2/9/2021

Khung thời gian 4 giờ. 

Biểu đồ USDJPY ngày 2/9/2021 khung H4

Cấu trúc xu hướng giảm.

Giá di chuyển đến Fibonacci 61.8 của động thái giảm trước đó, đồng thời cũng là ngưỡng kháng cự khi xuất hiện 3 đỉnh tại 110.200. 

Hiện tại có Key level xuất hiện rõ tại 109.600. 

Đợi giá phá vỡ Key level này và có xác nhận xu hướng giảm được hình thành thì chờ đợi các cơ hội bán. 

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 108.700. 

TradaFx

bình chọn post